Arhiv prispevkov

Hišni red v knjižnici

RED V ŠOLSKI KNJIŽNICI Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da  postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik,formatov in na različnih...

več...
Knjižnica danes

Knjižnica danes

  Na šoli je v šolskem letu 2010/2011 vpisanih 624 učencev, knjižnica pa razpolaga z več kot 17.000 vpisanimi enotami (knjige za učence, strokovno in multimedijsko gradivo …).   Med knjigami je lepo.   Šolska knjižnica je SRCE ŠOLE, osrednji prostor na...

več...

Knjižnica nekoč

  Po preselitvi v novo šolsko stavbo (do leta 1978 je pouk potekal v grajski stavbi v beltinskem parku), zgrajeno leta 1978, je v njenem srcu zaživela tudi za tiste čase sodobno urejena knjižnica s tremi prostori: izposojevalnico, čitalnico in večnamenskim...

več...

Dejavnosti knjižnice

  Na šoli deluje šolska knjižnica za učence in strokovna knjižnica za pedagoške delavce. Učencem in učiteljem je na voljo skoraj 17 000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva in preko 30 naslovov časopisov in revij. DEJAVNOSTI KNJIŽNICE: - izposoja knjižnega...

več...

Anketnik za starše otrok iz prvega triletja

Spoštovani starši! Na šoli prirpavljamo izvedbo 3-dnevnega lutkarskega tabora za otroke. Vse starše otrok prvega triletja vljudno prosimo, da s sklikom na povezavo rešite anketni vprašalnik. Anketnih zaključite tako, da kliknete na zadnji gumb "POŠLJI". Rezultate...

več...

Interesne dejavnosti

 Razredna stopnja   Učitelj Interesna dejavnost razred dan ura učilnica Marija Štaus Bralna značka 2. četrtek 5. ura 2. c Mihaela Janc Bralna značka 4. sreda 6. ura 4. a Petra Golja Bralna značka 3. Petek 5. ura 3. b Nataša Belec Bralna značka, Can....

več...

Hišni red

 Na podlagi 31.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovnih šoli (Ur.l.RS 102/2007, z dne, 9. 11. 2007) je sprejel Svet zavoda na svoji seji 28. 9. 2011. HIŠNI RED   I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom o hišnem redu šole se urejajo...

več...

Pravila šolskega reda

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Na podlagi 60.e člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS št.:81/06, 102/07) je Svet zavoda OŠ Beltinci na seji dne 16. 10. 2019, sprejel naslednja PRAVILA ŠOLSKEGA REDA I. SPLOŠNO 1. člen (vsebina) V pravilih šolskega reda se natančneje...

več...

Pomoč učencem

  UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI   Zakon o Osnovni šoli ureja, da med učence s posebnimi potrebami spadajo tudi učenci z učnimi težavami. S tem želimo povečati občutljivost in odgovornost vseh nas za težave učencev pri učenju ter pravočasno nudenje pomoči. Za...

več...
Svetovalna služba

Svetovalna služba

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in...

več...
Dostopnost