Arhiv prispevkov

Učenje učenja

  Projekt Sodobni pristopi k učenju je nastal na podlagi programa evropskih strukturnih skladov Vseživljenjsko učenje vodstvenih in strokovnih delavcev v šolah in vrtcih. Tako je projekt v celoti financiran iz sredstev ESS s sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo...

več...

Kakovost v vzgoji in izobraževanju

  Namen projekta je v skladu z razvijanjem in uvedbo sistema kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij usposobiti strokovne in vodstvene delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov za uvajanje modela zunanje evalvacije in samoevalvacije  vzgojno-izobraževalnih...

več...

Comenius

Naslov: Different Feelings from Different Countries To je mednarodni projekt, ki traja dve šolski leti. Naše partnerske šole so iz Nemčije, Španije in Madžarske.Osnovni namen projekta je spoznavanje razlik med državami, kot so običaji, kultura, izobraževalni sistemi,...

več...

Pasch – šole: partnerji v prihodnosti

Od leta 2008 je naša šola vključena v mednarodni projekt Šole – partnerji prihodnosti, ki poteka na pobudo nemškega zunanjega ministrstva v sodelovanju z Goethe inštitutom Ljubljana. Cilj programa je bil vzpostaviti mrežo 1000 partnerskih šol po svetu, katerih učenci...

več...

Zdrava šola

Naša šola se je v šolskem letu 2008/2009 vključila v mednarodni projekt zdravih šol. Pri načrtovanju si prizadevamo uresničiti 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Za načrtovanje in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in...

več...
Projekt Pasavček

Projekt Pasavček

    Učenci in učitelji 1. razredov se bomo v letošnjem šolskem letu ponovno vključili v mednarodni projekt Euchires, ki je v Sloveniji poznan pod imenom Pasavček. Projekt temelji na spodbujanju pravilne uporabe otroških varnih sedežev ter varnostnih pasov...

več...

Projekti

  V šolskem letu 2013/2013 bomo sodelovali v naslednjih projektih:- Zdrava šola,- Eko šola- Pasch – Schulen: Partner der Zukunft,- Uspešno vključevanje Romov v ViZ  II,- Učenja učenja.

več...

Projekti (2)

  V šolskem letu 2013/2013 bomo sodelovali v naslednjih projektih:- Zdrava šola,- Eko šola- Pasch – Schulen: Partner der Zukunft,- Uspešno vključevanje Romov v ViZ  II,- Učenja učenja.

več...

Predmetnik

RAZREDNA STOPNJA   1. 2. 3. 4. 5. PREDMET T/L T/L T/L T/L T/L Slovenščina 6/210 7/245 7/245 5/175 5/175 Matematika 4/140 4/140 5/175 5/175 4/140 Tuji jezik 1 2/70 3/105 Likovna umetnost 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 Glasbena umetnost 2/70 2/70 2/70 1,5/52,5 1,5/52,5...

več...

Diferenciacija

V šolskem letu 2013/14 se bodo na OŠ Beltinci izvajale naslednje oblike diferenciacije pouka: 5., 6., 7. razred - fleksibilna diferenciacija pri slovenščini, matematiki 8., 9. razred - manjše skupine pri slovenščini, matematiki, tujem jeziku

več...
Dostopnost