Objavljamo pravila o prilagajanju šolskih obveznosti ter vloge za status perspektivnega športnika, perspektivnega mladega umetnika, vrhunskega športnika, vrhunskega mladega umetnika.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Beltinci

Vloge:

Vloge je potrebno oddati do 30. 9. 2021.

Dostopnost