Urniki za šolsko leto 2019/2020

Urnik razredna stopnja

Urnik predmetna stopnja

Urnik obveznih izbirnih predmetov (7.-9. r.)

Urnik neobveznih izbirnih predmetov (1., 4., 5. r.)

Kratice predmetov v urnikih

Spremenjeno: 29. 8. 2019 ob 21.43

Dostopnost