Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

Zastopanost učiteljev po področjih 2023/2024

RAZREDNI POUK

Robert Vrbančič, Tanja Blagovič, Martina Tratnjek, Janja Roškar Horvat, Nina Košir (mag. Monika Pajič), Petra Golja, Tjaša Erlih, Marija Štaus, Sonja Šavel Horvat, Darja Grah, Matej Žalig, Mihaela Janc, Monika Bedök, Janez Tratnjek, Cvetka Zlatar, Manuela Kozlar.

 

DRUGI STROKOVNI SODELAVCI V PRVEM RAZREDU

Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, Nives Horvat, Sandra Rudaš.

 

FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA

Sonja Kepe.

 

JEZIKOVNO-UMETNIŠKO PODROČJE

Slovenščina: Liljana Babič, Nada Forjan, Mateja Horvat Duh, Jasmina Štaus Žižek.

Nemščina: Liljana Babič, Lidija Pelcl Mes, Janja Horvat Roškar, Nevenka Serdt.

Angleščina: Andreja Žalik Kranjec, Polonca Kolbl Ivajnšič, Nevenka Serdt.

Likovna umetnost: Maša Mlinarič.

Glasbena umetnost: Miha Kavaš.

 

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO PODROČJE

Matematika: Darija Roš, Anita Zadravec, Nataša Jerebic, mag. Andrejka Zver.

Biologija: Tadeja Halas, Majda Gjerek.

Kemija: Tadeja Halas.

Naravoslovje: Stanka Rajnar, Tadeja Halas.

Fizika: Stanka Rajnar.

Tehnika in tehnologija: Liljana Fujs Kojek, mag. Andrejka Zver.

Gospodinjstvo: Majda Gjerek, Liljana Fujs Kojek.

Računalništvo: Sonja Kepe.

Laborantka: Monika Žižek.

 

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE

Zgodovina: Gabrijela Breznik, Marko Jerebič.

Geografija: Simona Vusič.

Domovinska in državljanska kultura in etika: Majda Gjerek.

 

ŠPORTNO PODROČJE

Bojan Novak, Vesna Godina, Zoran Kos, Mojca Dišič.

 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Dodatna strokovna pomoč: defektologinja mag. Mihaela Mataič Šalamun, pedagog Andrej Lainšček, pedagoginja Tjaša Rantaša, specialni pedagogi/defektologi/logopedi/surdopedagogi OŠ IV Murska Sobota in tiflopedagoginja DOŠ II Lendava.

Dodatna strokovna pomoč ‒ učna pomoč: : mag. Andrejka Zver, Snežana Šeruga, Mateja Duh, Anita Zadravec, Liljana Babič, Majda Gjerek, Simona Vusič, Tadeja Halas, Jasmina Štaus Žižek, Stanka Rajnar, Jelka Breznik, Sonja Kepe, Nataša Jerebic, Marko Jerebič, Nada Forjan, Andreja Žalik Kranjec, Janez Tratnjek, Cvetka Zlatar, Nataša Belec, Mihaela Janc, Matej Žalig, Monika Bedök, Sonja Šavel Horvat, Manuela Kozlar, Janja Horvat Roškar.

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč – učne težave: Mojca Glavač, Majda Gjerek, Anita Zadravec, Monika Bedok, Simona Vusič Janja Žalik Jerebič, Anita Zadravec, Liljana Fujs Kojek.

Delo z nadarjenimi: Nataša belec,  Janez Tratnjek, Majda Gjerek, Liljana Fujs Kojek, Mojca Glavač.

 

DSP ZA ROME

Mojca Glavač, Sandra Rudaš, Nataša Belec, Andrejka Bojnec.

 

ROMSKI POMOČNIK

Nika Vereš.

 

JUTRANJE VARSTVO

Mojca Glavač, Sandra Rudaš, Cvetka Zlatar, Manuela Kozlar, Nives Horvat, Monika Žižek.

 

PODALJŠANO BIVANJE

Lilijana Sreš, Franc Poredoš, Mojca Glavač, Marko Jerebič, Mateja Klemenčič, Andreja Strniša, Tilen Tratnjek, Andrejka Bojnec, Sandra Rudaš, Nives Horvat, Tina Kolmanič, Janja Žalik Jerebič, Gabrijela Breznik, Matej Žalig, Monika Bedok, Mihaela Janc.

 

Teden A

Teden A velja
od 17. 6. do 21. 6. 2024
Dostopnost