Zastopanost učiteljev po področjih

RAZREDNI POUK

Robert Vrbančič, Tanja Blagovič, Darja Grah, mag. Monika Pajič, Petra Golja, Tjaša Erlih, Marija Štaus, Sonja Šavel Horvat, mag. Katja Smodič, Matej Žalig, Mihaela Janc, Monika Bedök, Janez Tratnjek, Cvetka Zlatar, Nataša Belec.

 

DRUGI STROKOVNI SODELAVCI V PRVEM RAZREDU

Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, mag. Janja Horvat.

 

FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA

Sonja Kepe.

 

JEZIKOVNO-UMETNIŠKO PODROČJE

Slovenščina: Liljana Babič, Nada Forjan, Mateja Horvat Duh, Jasmina Štaus Žižek, Iris Vičar, Cvetka Rengeo.

Nemščina: Liljana Babič, Lidija Pelcl Mes, Blanka Kocbek.

Angleščina: Andreja Žalik Kranjec, Blanka Kocbek, Iris Vičar.

Likovna umetnost: Maša Mlinarič.

Glasbena umetnost: Miha Kavaš.

 

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO PODROČJE

Matematika: Snežana Šeruga, Darija Roš, Anita Zadravec, Nataša Jerebic, mag. Andrejka Zver

Biologija: Tadeja Halas, Majda Gjerek.

Kemija: Tadeja Halas.

Naravoslovje: Stanka Rajnar, Tadeja Halas, Nataša Jerebic.

Fizika: Stanka Rajnar.

Tehnika in tehnologija: Liljana Fujs Kojek, mag. Andrejka Zver.

Gospodinjstvo: Majda Gjerek, Liljana Fujs Kojek.

Laborantka: Monika Žižek.

 

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE

Zgodovina: Gabrijela Breznik, Marko Jerebič.

Geografija: Simona Vusič.

Domovinska in državljanska kultura in etika: Majda Gjerek.

 

ŠPORTNO PODROČJE

Bojan Novak, Vesna Godina, Zoran Kos, Andrejka Bojnec.

 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Dodatna strokovna pomoč: defektologinja mag. Mihaela Mataič Šalamun, pedagog Andrej Lainšček in specialni pedagogi/defektologi OŠ IV Murska Sobota.

Dodatna strokovna pomoč – učna pomoč: Nada Forjan, Nataša Jerebic, Simona Vusič, Anita Zadravec, Stanka Rajnar, Snežana Šeruga, Jasmina Štaus Žižek, Marko Jerebič, Mateja Horvat Duh, Majda Gjerek, Cvetka Zlatar, Nataša Belec, Janez Tratnjek, Mihaela Janc, Sonja Kepe, Matej Žalig, Katja Smodič, Marija Štaus, Sonja Šavel Horvat.

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč – učne težave: Mihaela Janc, Nina Košir, Nataša Jerebic, Mojca Glavač, Anita Zadravec, Andrej Lainšček.

Delo z nadarjenimi: Blanka Kocbek, Lidija Pelcl Mes, Simona Vusič, Andrej Lainšček, Marko Jerebič, Maša Mlinarič, mag. Darko Hederih.

 

 

DSP ZA ROME

Mojca Glavač, Mojca Dišič, Marko Jerebič, Matej Žalig, Nina Košir, mag. Andrejka Zver.

 

JUTRANJE VARSTVO

Marko Jerebič, Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, Mojca Dišič, mag. Andrejka Zver, mag. Janja Horvat, Tilen Tranjek, Franc Poredoš, Lilijana Sreš, Nina Košir, Mojca Glavač, Nives Horvat.

 

PODALJŠANO BIVANJE

Marko Jerebič, Tilen Tratnjek, Lilijana Sreš, Nina Košir, Franc Poredoš, Mojca Dišič, Mojca Glavač, Mateja Klemenčič, Nives Horvat, Andreja Strniša, Janja Horvat.

 

Dostopnost