Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

Knjigobube

Program Knjigobube je množičen in priljubljen strokovni program, namenjen povečanju bralnih sposobnosti in s tem funkcionalne pismenosti otrok. V šolskem letu 2020/2021 se vanj vključujejo učenci 1. in 2. razreda. Ker se mnoge dejavnosti, ki jih izvajamo v šoli (branje, dramatizacija, likovno poustvarjanje, socialne igre itd.), lahko nadaljujejo doma, program teži tudi k aktivni vključenosti staršev oz. skrbnikov.

Branje skupaj z ustvarjalnimi delavnicami učence motivira, spodbuja razvoj predbralnih sposobnosti, kasnejših bralnih navad in komunikacije. Razvija tudi domišljijo in ustvarjalnost ter si prizadeva za krepitev socialnih veščin in boljše socialno-emocionalne odnose.

Manuela Kozlar

Dostopnost