Šolski koledar za šolsko leto 2020/2021

Šolski koledar (z vnešenimi počitnicami, pisnimi preizkusi znanja, ŠVN, dnevi dejavnosti …)

Začetek pouka:
ponedeljek, 1. 9. 2020

Delovne sobote: V šolskem letu 2020/2021 ni načrtovanih delovnih sobot.

Počitnice

jesenske 26. 10. 2020–1. 11. 2020 Pouk se prične v ponedeljek, 1. 11. 2020
novoletn 25. 12. 2020–2. 1. 2021 Pouk se prične v ponedeljek, 4. 1. 2021
zimske 15. 2. 2021–19. 2. 2021 Pouk se prične v ponedeljek, 22. 2. 2021
prvomajske 27. 4. 2021–2. 5. 2021 Pouk se prične v ponedeljek, 3. 5. 2021

Drugi pouka prosti dnevi (prazniki)

sobota, 8. 2. 2021 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 5. 4. 2021 velikonočni ponedeljek

Konec ocenjevalnih obdobij

I. 31. 1. 2021 zaključek I. ocenjevalnega obdobja
II. 15. 6. 2021 zaključek pouka in razdelitev spričeval za učence 9.
razredov
24. 6. 2021 zaključek pouka in razdelitev spričeval učencem ostalih
razredov

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite

16. 6.–30. 6. 2021 učenci 9. razreda (1. rok)
28. 6.–9. 7. 2021 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok)
18. 8.–31. 8. 2021 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok)


Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

3. 5.–15. 6. 2020 učenci 9. razreda (1. rok)
3. 5.–24. 6. 2020 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok)
18. 8.–31. 8. 2020 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok)

informativna dneva v srednjih šolah:
12. in 13. 2. 2020, petek in sobota

Konec pouka

15. 6. 2021 za učence 9. razredov in razdelitev spričeval
24. 6. 2021 za ostale učence in razdelitev spričeval

 

Dostopnost