Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00
Predmetnik
RAZREDNA STOPNJA

 

1.

2.

3.

4.

5.

PREDMET

T/L

T/L

T/L

T/L

T/L

Slovenščina

6/210

7/245

7/245

5/175

5/175

Matematika

4/140

4/140

5/175

5/175

4/140

Tuji jezik 1  2/70

2/70

3/105

Likovna umetnost

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

Glasbena umetnost

2/70

2/70

2/70

1,5/52,5

1,5/52,5

Družba

2/70

3/105

Spoznavanje okolja

3/105

3/105

3/105

Naravoslovje in tehnika

3/105

3/105

Gospodinjstvo

1/35

Šport

3/105

3/105

3/105

3/105

3/105

Dopolnilni in dodatni pouk

1/35

1/35

1/35

1/35

0-2/70

Interesne dejavnosti

2/70

2/70

2/70

2/70

1/35

Oddelčna skupnost

0,5/17,5

0,5/17,5

Dnevi dejavnosti

 

1.

2.

3.

4.

5.

AKTIVNOST

T/L

T/L

T/L

T/L

T/L

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

5

Tehnični dnevi

3

3

3

4

4

Število predmetov

6

6

6

8

9

Tedensko ur pouka

20

21

22

24

26

Tednov pouka

35

35

35

35

35

PREDMETNA STOPNJA

 

6.

7.

8.

9.

PREDMET

T/L

T/L

T/L

T/L

Slovenščina

5/175

4/140

3,5/122,5

4,5/144

Matematika

4/140

4/140

4/140

4/128

Tuji jezik

4/140

4/140

3/105

3/96

Likovna umetnost

1/35

1/35

1/35

1/32

Glasbena umetnost

1/35

1/35

1/35

1/32

Geografija

1/35

2/70

1,5/52,5

2/64

Zgodovina

1/35

2/70

2/70

2/64

Domovinska in državljanska kultura in etika

1/35

1/35

Biologija

1,5/52,5

2/64

Naravoslovje

2/70

3/105

Kemija

2/70

2/64

Fizika

2/70

2/64

Tehnika in tehnologija

2/70

1/35

1/35

Gospodinjstvo

1,5/52,5

Šport

3/105

2/70

2/70

2/64

Izbirni predmeti

2/70 ali 3/105

2/70 ali 3/105

2/70 ali 3/105

Dopolnilni in dodatni pouk

1/35

1/35

1/35

1/32

Interesne dejavnosti

2/70

2/70

2/70

2/64

Oddelčna skupnost

0,5/17,5

0,5/17,5

0,5/17,5

1/32

Dnevi dejavnosti

 

6.

7.

8.

9.

AKTIVNOST

T/L

T/L

T/L

T/L

Kulturni dnevi

3

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

Tehnični dnevi

4

4

4

4

Število predmetov

10

14/15

16/17

14/15

Tedensko ur pouka

23

29,5

30

30

Tednov pouka

35

35

35

32

Teden A

Teden A velja
od 17. 6. do 21. 6. 2024
Dostopnost