Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno. Ob koncu 6. in 9. razreda je opravljanje NPZ za vse učence obvezno. Ob koncu drugega obdobja se nacionalno preverjanje znanja izvaja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Ob koncu tretjega obdobja se NPZ izvaja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru.

Dosežki učenca pri NPZ-ju ne vplivajo na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole. Vrednotenje nalog se izvede v skladu z navodili za vrednotenje nalog. Konec maja in v začetku junija 2019 bodo starši učencev 6. in 9. razreda imeli možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge. Vpogled za starše bo možen na šoli, obvestilo o vpogledu bo objavljeno na šolski spletni strani.

Več o NPZ lahko preberete v publikaciji Nacionalno preverjanje znanje. Informacije za učence in starše, ki jo najdete na spletni strani

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

 

6. razred

Datum

Aktivnost

29. november 2019

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

5. maj 2020

NPZ iz slovenščine

7. maj 2020

NPZ iz matematike

11. maj 2020

NPZ iz tujega jezika

8. junij 2020

Šola seznani učence z dosežki pri NPZ.

8. junij – 10. junij 2020

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

16. junij 2020

Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2020

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ

9. razred

 

Datum

Aktivnost

2. september 2019

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9.
razreda

29. november 2019

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

5. maj 2020

NPZ iz slovenščine

7. maj 2020

NPZ iz matematike

11. maj 2020

NPZ iz tretjega predmeta

1. junij 2020

Šola seznani učence z dosežki pri NPZ
1.-3. junij 2020 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

9. junij 2020

Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu.

15. junij 2020

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda
Dostopnost