ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Izhodišče dela z nadarjenimi je koncept dela za nadarjene učence. Odkrivanje nadarjenih učencev označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev.

Za učence 3. razreda se prične s postopkom evidentiranja možnih nadarjenih učencev; za njihove starše pa se pripravi predavanje »Nadarjeni učenec v osnovni šoli«.

Za učence 4. razreda se izvede postopek identifikacije učencev, ki so bili evidentirani. Postopek identifikacije zajema izpolnjevanje ocenjevalne lestvice učiteljev ter testiranje s testi sposobnosti in testi ustvarjalnosti. V postopek evidentiranja oz. identifikacije se učence lahko vključi tudi naknadno v višjih razredih osnovne šole.

Učitelji, starši ter svetovalna služba sodelujejo pri pripravi individualiziranih programov. V le-teh se glede na otrokove potenciale načrtujejo prilagajanje metod in oblik dela v razredu. Nadarjenim učencem se omogoči vključevanje v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Tamara Repić, psiholog
Šolska svetovalna služba

 

Vsebina

Mentor

Razred

Čas

Nemščina za nadarjene učence

Lidija Pelcl Mes

5.

oktober, november

Nemščina za nadarjene učence

Lidija Pelcl Mes

6. – 9.

celoletno

Delo z nadarjenimi učenci na področju geografije –
sodelovanje na natečajih in tekmovanjih

Simona Vusič

7.–9.

celoletno

Nadarjeni ustvarjajo na področju likovne umetnosti

Maša Mlinarič

6. – 9.

celoletno

Priprava in sodelovanje na kvizih (Male sive celice)

Marko Jerebič

6.–9.

celoletno

Delo z nadarjenimi učenci na taborih

mag. Darko Hederih, Andrej Lainšček

5.–9.

celoletno

Razširjanje obzorij po angleško

Blanka Kocbek

5.–9.

celoletno

 

Tabori in kvizi za nadarjene učence

Kaj?

Za koga?

Kdaj?

Kje?

Kdo?

TABOR ZA NADARJENE UČENCE

Kviti, uganke, logika

nadarjeni učenci 5., 6. r.

7.–9. 10. 2020

Hodoš

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija in spremstvo: Andrej Lainšček

TEČAJ HITREGA BRANJA

nadarjeni učenci

9. r.

27.–28. 1. 2021

Moravske toplice

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija:

Andrej Lainšček

TABOR ZA NADARJENE UČENCE

Bližnjice in triki učenja

nadarjeni učenci 7., 8. r.

14.–16. 4. 2021

Olimje

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija in spremstvo: Andrej Lainšček

KVIZI

3., 4. r.

po dogovoru

OŠ Fokovci

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija:

Andrej Lainšček

Pedagog: Andrej Laišček

Dostopnost