Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022

Izbirni predmeti v III. triadi so del obveznega programa osnovne šole. Učenci se odločijo, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirnih predmetov, ne glede na sklop. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

Neobvezni izbirni predmeti v II. triadi so lahko: neobvezni drugi tuji jezik nemščina ali angleščina, umetnost, tehnika, računalništvo in šport.

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je lahko: neobvezni prvi tuji jezik nemščina ali angleščina.

V tem šolskem letu izvajamo naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete:

  1. a) neobvezni izbirni predmeti v I. triadi: angleščina, nemščina;
  2. b) neobvezni izbirni predmeti v II. triadi: umetnost, tehnika, šport, nemščina, angleščina, računalništvo;
  3. c) obvezni izbirni predmeti v III. triadi: angleščina I, angleščina II, angleščina III, filmska vzgoja, glasbeni projekt, izbrani šport odbojka, likovno snovanje I, likovno snovanje II, likovno snovanje III, multimedija, nemščina I, nemščina II, nemščina III, ples, retorika, računalniška omrežja, robotika v tehniki, starinski in družabni plesi, sodobna priprava hrane, šport za sprostitev, šport za zdravje, vzgoja za medije – tisk, osnovni vbodi in tehnike vezenja, zvezde in vesolje, življenje človeka na zemlji.
Dostopnost