INTERESNE DEJAVNOSTI v šol. l. 2018/2019

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira različne interesne dejavnosti, ki jih določi z LDN šole. Interesne dejavnosti se organizirajo glede na interes učencev ter v okviru materialnih in kadrovskih pogojev, s katerimi šola razpolaga.
Izvedba ID poteka po pouku, učenci od 1. do 5. razreda pa obiskujejo ID v času podaljšanega bivanja.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

 Razredna stopnja

Na razredni stopnji v šolskem letu 2018/2019 ponujamo naslednje interesne dejavnosti:

Učitelj

Interesna dejavnost

Razred

Dan

Šol. ura

Učilnica

Mihaela Janc

Bralna značka

4.

četrtek

6.

4. b

Lilijana Virc

Kresnička

5.

četrtek

6.

5. c

Cvetka Zlatar

Dramski krožek

4., 5.

četrtek

6.

5. b

Vesna Godina

Plesna igralnica

2., 3.

petek

6.

MT

Vesna Godina

Šolski plesni festival

4., 5.

petek

predura

VT

mag. Katja Smodič

Ustvarjalnice

3.

 

 

 

mag. Katja Smodič

Logična pošast

3.

 

 

 

mag. Monika Pajič

Likovni krožek

1.

sreda

6.

po dogovoru

mag. Mihaela Mataič Šalamun

Otroški pevski zbor

1., 2.

četrtek

6.

Po dogovoru

Cvetka Rengeo

Naša mala knjižnica

4., 5.

po dogovoru

po dogovoru

knjižnica

Nada Rous

Branje za zabavo

4.

četrtek

6.

4. a

Matej Žalig

Igramo se z računalnikom

3.

torek

6.

RAČ

Matej Žalig

Športni krožek

3.

četrtek

6.

MT

Matej Žalig

Več znam z Lili in Bine

3.

po dogovoru

predura

3. c

Marija Štaus

Bralna značka

3.

četrtek

6.

3. a

Sonja Kepe

Lego

1.

ponedeljek

6.

po dogovoru

Andrejka Bojnec

Deklamatorstvo

1.—5.

sreda

predura

1. a

Zoran Kos

Judo

1.—4.

torek

6.

VT

Zoran Kos

Nogomet

1.—5.

sreda

predura

VT

Janez Tratnjek

Športni krožek

4.

ponedeljek

6.

MT

Tjaša Erlih

Športni krožek

2.

torek

6.

MT

Petra Golja

Bralna značka

2.

četrtek

6.

2. a

Gabrijela Breznik

Folklora

5.

ponedeljek

7.

MT

Nataša Belec

Bralna značka

5.

sreda

predura

5. a

Tanja Blagovič

Pravljični krožek

1.

ponedeljek

6.

po dogovoru

mag. Andrejka Zver

Prvi koraki z lego roboti

5.

torek

predura

RAČ.

Neva Harc

POŠ, Knjigobube

1.

četrtek

6.

rdeča dvorana

Neva Harc

POŠ, Knjigobube

2.

ponedeljek

6.

rdeča dvorana

Neva Harc

POŠ, Naša mala knjižnica

3.

petek

6.

rdeča dvorana

Marko Jerebič

Raziskovalci zanja

4., 5.

po dogovoru

po dogovoru

po dogovoru

Bojan Novak

Mini odbojka

4., 5.

Sreda (14 dni)

6.

MT

Miha Kavaš

OPZ

3., 5.

četrtek

predura

GUM

Janja Horvat

Eko krožek

3.

po dogovoru

po dogovoru

po dogovoru

Darja Grah

Ustvarjalni koržek

2.

sreda

6.

2.b

Robert Vrbančič

Športni krožek

1.

torek

6.

VT

Poleg v tabeli navedenih interesnih dejavnosti ponujamo tudi čebelarski krožek, lončarski krožek in šah.

 

Predmetna stopnja

Na predmetni stopnji v šolskem letu 2018/2019 ponujamo naslednje interesne dejavnosti:

Mateja Horvat Duh

Bralna značka

6.—9.

torek

predura

SLO3

15

Zoran Kos

Nogomet

6. in 7.

ponedeljek

predura

VT

25

Zoran Kos

Nogomet

8. in 9.

četrtek

predura

VT

25

Gabrijela Breznik

Zgodovinski

7.—9.

po dogovoru

ZGO

 

15

Gabrijela Breznik

Folklora

6. in 7.

po dogovoru

 

 

35

Gabrijela Breznik

Folklora

8. in 9.

po dogovoru

 

 

35

Simona Vusič

Vesela šola

6.—9.

po dogovoru

GEO

 

15

Simona Vusič

Ročna dela

6.—9.

po dogovoru

GEO

 

25

Cvetka Rengeo

Knjižničarski krožek

6.—9.

po dogovoru

 

 

15

Cvetka Rengeo

Terapija s knjigo

6. in 7.

po dogovoru

knjižnica

 

15

Bojan Novak

Mala odbojka

6. in 7.

četrtek

6.

VT

25

Bojan Novak

Odbojka

8. in 9.

ponedeljek

7. in 8.

VT

25

Vesna Godina

Šolski plesni festival

6. —9.

ponedeljek

predura

galerija

25

Vesna Godina

Gimnastika/atletika

6.—9.

sreda

predura

galerija

25

Liljana Fujs Kojek

Tehnični krožek

6.—9.

po dogovoru

TIT

 

25

Stanka Rajnar

Priprava za tekmovanje (tehnologija, astronomija, fizika, ekokviz)

6.—9.

petek

predura

FIZ

15

Majda Gjerek

Gospodinjski krožek

7. —9.

po dogovoru

GOS

 

25

Miha Kavaš

Mladinski pevski zbor

6.—9.

ponedeljek in sreda

7.

GUM

/

Miha Kavaš

Orffova skupina

6.—9.

po dogovoru

GUM

 

25

mag. Andrejka Zver

Lego roboti

6.—9.

sreda

7.

RAČ

15

Nataša Jerebic

Priprava na tekmovanje (Proteus, Kresnička)

6.—9.

po dogovoru

MAT2

 

15

Nataša Jerebic

Logika

6.—9.

po dogovoru

MAT2

 

15

Neva Harc

POŠ, Debatni klub

6.—9.

po dogovoru

RD

 

/

Polonca Kolbl Ivajnšič

Kuharske delavnice

8.

po dogovoru

GOS

 

15

Polonca Kolbl Ivajnšič

Storyline

6.

po dogovoru

 

 

15

Nada Forjan

Tekmovanje iz deklamiranja

6.—9.

po dogovoru

 

 

15

Franc Poredoš

Likovni krožek

6.—9.

sreda

predura

LUM

20

Jasmina Štaus Žižek

Umetnost

4.—9.

petek

predura

SLO2

20

Monika Žižek

Vesela šola

4. in 5.

po dogovoru

predura

RD

15

Poleg v tabeli navedenih interesnih dejavnosti ponujamo tudi čebelarski krožek, lončarski krožek in šah.

Dostopnost