Dodatni in dopolnilni pouk v šolskem letu 2020/2021

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in priprave na tekmovanje, podpiramo doseganje višjih učnih ciljev in rezultatov.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje posameznega predmeta.

 

Razred

DOD/DOP

Učitelj

Dan

Ura

Prostor

1. a

DOD/DOP

Robert Vrbančič

četrtek

5.

1. a

1. b

DOD/DOP

Tanja Blagovič

ponedeljek

5.

1. b

1. c

DOD/DOP

Darja Grah

sreda

5.

1. c

2. a

DOD/DOP

Monika Pajič

sreda

5.

2. a

2. b

DOD/DOP

Petra Golja

četrtek

5.

1. b

2. c

DOD/DOP

Tjaša Erlih

ponedeljek

5.

2. c

3. a

DOD/DOP

Marija Štaus

petek

5.

3. a

3. b

DOD/DOP

Sonja Šavel Debelak

četrtek

6.

3. b

3. c

DOD/DOP

Katja Smodič

četrtek

5.

3. c

4. a

DOD/DOP

Matej Žalig

ponedeljek

6.

4. a

4. b

DOD/DOP

Mihaela Janc

četrtek

6.

4. b

4. c

DOD/DOP

Monika Bedök

ponedeljek

predura

4. c

5. a

DOD/DOP

Janez Tratnjek

četrtek

6.

5. a

5. b

DOD/DOP

Cvetka Zlatar

torek

6.

5. b

5. c

DOD/DOP

Nataša Belec

torek

6.

5. c

 

Predmetna stopnja

Dodatni in dopolnilni pouk se bosta izvajala pri naslednjih predmetih: matematika, slovenščina, tuji jezik angleščina, tuji jezik nemščina, fizika, kemija in zgodovina.

 

Dodatni in dopolnilni pouk se bo izvajal po dogovoru z učenci upoštevaje terminski razpored in prostorske razmere.

Dostopnost