Arhiv prispevkov

Zdravstveno varstvo

  Pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev sodeluje šola z zdravstvenim zavodom (z otroškim dispanzerjem). Sodelujemo pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, pri rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih (3., 5. in 7....

več...

Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in priprave...

več...

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

  Na OŠ Beltinci je organizirano podaljšano bivanje za učence razredne stopnje, katerih starši so zaposleni, otroci pa potrebujejo varstvo. V tem času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri interesnih dejavnostih, naredijo domačo nalogo, pri kateri imajo vso...

več...

Govorilne ure

Zelo pomembna je sprotna in pravočasna obveščenost staršev o uspešnosti otrok, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in izobraževanju, zato so redni stiki med starši in šolo zaželjeni in nujni. Dragi starši,...

več...

Izbirni predmeti

Učenci so se odločali, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirni predmetov. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pa so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in...

več...

Razredništvo

  Oddelek          Razrednik 1. a Sonja Šavel Debelak 1. b Nina Košir 1. c Robert Vrbančič 1. M Monika Bedök 2. a Matej Žalig 2. b Bernarda Fras 2. c Marija Štaus 2. M Monika Bedök 3. a Tjaša Erlih 3. b Petra Golja 3....

več...

Učiteljski zbor

  RAZREDNI POUK Robert Vrbančič, Sonja Šavel Debelak, Monika Pajič, Nina Košir, Monika Bedök, Katja Smodič, Petra Golja, Tjaša Erlih, Matej Žalig, Bernarda Fras, Marija Štaus, Nada Rous, Mihaela Janc, Darja Grah, Liljana Virc, Cvetka Zlatar, Lilijana Virc, ,...

več...

Šolski zvonec

  RAZREDNA STOPNJA     PREDMETNA STOPNJA    1. ura  8.00 - 8.45 8.00 – 8.45 2. ura malica 8.45 - 9.05 9.05 - 9.50 8.50 – 9.35 malica 9.35 – 9.55 3. ura     9.55 – 10.40 9.55 – 10.40 4. ura 10.45 – 11.30 10.45 –...

več...

Organi zavoda

  Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Beltinci.Ustanovitelj: Občina Beltinci. SVET ŠOLEPredstavniki ustanovitelja: Ema Mesarič, Peter Gruškovnjak, Igor Adžič Predstavniki staršev: Marija Kavaš, Anita Borovič, Danijel ŽižekPredstavniki šole: Andreja...

več...

O šoli

Osnovna šola BeltinciPanonska 35/b9231 Beltinci     Telefon: (02) 541 31 00    Faks: (02) 541 31 12E-pošta: o-beltinci.ms@guest.arnes.siSpletna stran: http://www.osbeltinci.si Matična številka: 5085560000Davčna številka: 41251717TRR:...

več...
Dostopnost