Arhiv prispevkov

Prevoz učencev

Brezplačni avtobusni prevoz imajo vsi učenci. Postajališča avtobusov so po posameznih vaseh in na severni strani šole pri igrišču. Šola ustrezno skrbi za varnost pri avtobusih na postaji. Po vaseh skrbijo  za varnost starši in lokalna skupnost. Opozorila: Učenci,...

več...
Dostopnost