Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:
– spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
– promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
– spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
– motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. (Vir: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/, 24. 10. 2023)

Učenci sedmega razreda OŠ Beltinci so v torek, 24. 10. 2021, obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti, kjer so z razlago knjižničarke Metke Sraka spoznali njeno delovanje in organiziranost, se naučili orientirati v knjižnici, spoznali njene oddelke in samostojno iskali gradivo s pomočjo sistema Cobiss.

Za darilo so letos sedmošolci prejeli mladinski roman Irene Androjna z naslovom Modri otok, ki v ospredje postavlja ozaveščenost mladih o pomenu naravnega okolja in pohlep odraslih po materialnih dobrinah. Knjigo učenci 8. in 9. razreda v tem šolskem letu berejo tudi za tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje.

Želimo si, da naši sedmošolci (p)ostanejo dobri bralci in obiskovalci šolske in nam najbližje splošne knjižnice.

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

Dostopnost