Pred našimi učenci so zimske počitnice, ki bodo od 15. 2. do 19. 2. 2021.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI 

Spoštovani starši in učenci.
ponedeljek, 22. 2. 2021, pričnemo s poukom v šoli za učence od 1. do 9. razreda.

PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV 
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev. Lahko se poslužite tudi avtobusnih prevozov po prilagojenem voznem redu (priloga).
Avtobusov za predure ni.
Na avtobusih je obvezna nošnja zaščitnih mask.

ŠOLSKA PREHRANA
Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala malice, kosila, zajtrke in popoldansko malico. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko telefona ali elektronske pošte.

POMEMBNE INFORMACIJE
1. V šolo se vračajo le zdravi učenci.
2. Učenci zaščitne maske nosijo v skupnih prostorih in šolskem avtobusu.
3. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
4. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se bodo še naprej izvajali na daljavo.
5. Podaljšano bivanje se v celoti izvaja za učence od 1. do 3. razreda, za učence 4. in 5. razreda pa le v nujnih primerih.

Prosimo, da upoštevate še naslednja določila:
– staršem vstop v šolsko zgradbo ni dovoljen,
– učenci vstopajo v učilnice preobuti v šolske copate,
– učenci v šolo prinašajo šolske potrebščine po urniku.

Učitelji in zaposleni na šoli se veselimo ponovnega odprtja šol in srečanja z našimi učenci.
Dosledno bomo izvajali vse zaščitne ukrepe v šoli, vse starše pa vljudno prosimo za sodelovanje in upoštevanje navodil.

Matejka Horvat, ravnateljica, in kolektiv OŠ Beltinci

Priloga: vozni red od 22. 2. 2021 naprej

Dostopnost