Skoči na glavno vsebino

Zastopanost učiteljev po področjih 2022/2023

RAZREDNI POUK

Robert Vrbančič, Tanja Blagovič, Darja Grah, mag. Monika Pajič, Petra Golja, Tjaša Erlih, Marija Štaus, Sonja Šavel Horvat, mag. Katja Smodič, Matej Žalig, Mihaela Janc, Monika Bedök, Janez Tratnjek, Cvetka Zlatar, Nataša Belec

 

DRUGI STROKOVNI SODELAVCI V PRVEM RAZREDU

Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, mag. Janja Horvat Roškar.

 

FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA

Sonja Kepe.

 

JEZIKOVNO-UMETNIŠKO PODROČJE

Slovenščina: Liljana Babič, Nada Forjan, Mateja Horvat Duh, Jasmina Štaus Žižek, Cvetka Rengeo.

Nemščina: Liljana Babič, Lidija Pelcl Mes, Janja Horvat Roškar.

Angleščina: Andreja Žalik Kranjec, Polonca Kolbl Ivajnšič, Vesna Kramar.

Likovna umetnost: Maša Mlinarič.

Glasbena umetnost: Miha Kavaš.

 

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO PODROČJE

Matematika: Snežana Šeruga, Darija Roš, Anita Zadravec, Nataša Jerebic, mag. Andrejka Zver.

Biologija: Tadeja Halas, Majda Gjerek, Anita Zadravec.

Kemija: Tadeja Halas.

Naravoslovje: Stanka Rajnar, Tadeja Halas, Nataša Jerebic.

Fizika: Stanka Rajnar.

Tehnika in tehnologija: Liljana Fujs Kojek, mag. Andrejka Zver.

Gospodinjstvo: Majda Gjerek.

Računalništvo: Sonja Kepe.

Laborantka: Monika Žižek.

 

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE

Zgodovina: Gabrijela Breznik, Marko Jerebič.

Geografija: Simona Vusič.

Domovinska in državljanska kultura in etika: Majda Gjerek.

 

ŠPORTNO PODROČJE

Bojan Novak, Vesna Godina, Zoran Kos, Nives Horvat.

 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Dodatna strokovna pomoč: defektologinja mag. Mihaela Mataič Šalamun, pedagog Andrej Lainšček in specialni pedagogi/defektologi OŠ IV Murska Sobota

Dodatna strokovna pomoč ‒ učna pomoč: mag. Andrejka Zver, Snežana Šeruga, Mateja Duh, Anita Zadravec, Liljana Babič, Majda Gjerek, Simona Vusič, Tadeja Halas, Jasmina Štaus Žižek, Stanka Rajnar, Jelka Breznik, Sonja Kepe, Nataša Jerebic, Marko Jerebič, Nada Forjan, Andreja Žalik Kranjec, Janez Tratnjek, Cvetka Zlatar, Nataša Belec, Mihaela Janc, Matej Žalig, Monika Bedök, Sonja Šavel Horvat

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč – učne težave: Mojca Glavač, Majda Gjerek, Marko Jerebič, Anita Zadravec, Nataša Belec, Janez Tratnjek, Matej Žalig, Manuela Kozlar

Delo z nadarjenimi: Marko Jerebič, Nataša Jerebic, Maša Mlinarič, Stanka Rajnar, Janez Tratnjek, mag. Darko Hederih

 

DSP ZA ROME

Mojca Glavač, Mojca Dišič, Marko Jerebič, Matej Žalig, Nina Košir, mag. Andrejka Zver.

 

JUTRANJE VARSTVO

Mojca Glavač, Lilijana Sreš, Andreja Strniša, Sandra Rudaš, Mateja Klemenčič, Zoran Kos.

 

PODALJŠANO BIVANJE

Tjaša Grah/Mojca Dišič, Nina Košir/Manuela Kozlar, Lilijana Sreš, Franc Poredoš, Mojca Glavač, Marko Jerebič, Nina Košir, Mateja Klemenčič, Andreja Strniša, Janja Horvat Roškar, Tilen Tratnjek, Andrejka Bojnec, Sandra Rudaš.

 

Teden B

Teden B velja
od 5. 6. do 9. 6. 2023
Dostopnost