Zastopanost učiteljev po področjih

RAZREDNI POUK
mag. Monika Pajič, Monika Bedök, Petra Golja, Tjaša Erlih, Matej Žalig, Marija Štaus, Nada Rous, Mihaela Janc, Lilijana Virc, Cvetka Zlatar, Nataša Belec, Janez Tratnjek, Robert Vrbančič, Darja Grah, Tanja Blagovič, mag. Katja Smodič, Sonja Horvat Debelak.

DRUGI STROKOVNI SODELAVCI V PRVEM RAZREDU
Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, Mojca Ropoša.

FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA
Sonja Kepe.

JEZIKOVNO-UMETNIŠKO PODROČJE
Slovenščina: Regina Ozmec, Liljana Babič, Nada Forjan, Mateja Horvat Duh, Jasmina Štaus Žižek, Iris Vičar.
Nemščina: Liljana Babič, Lidija Pelcl Mes, Polonca Kolbl Ivajnšič.
Angleščina: Andreja Žalik Kranjec, Polonca Kolbl Ivajnšič, Iris Vičar.
Likovna umetnost: Franc Poredoš
Glasbena umetnost: Miha Kavaš

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO PODROČJE
Matematika: Snežana Šeruga, Darija Roš, Anita Zadravec, Nataša Jerebic, mag. Andrejka Zver.
Biologija: Tadeja Halas, Majda Gjerek.
Kemija: Tadeja Halas.
Naravoslovje: Stanka Rajnar, Tadeja Halas, Nataša Jerebic.
Fizika: Stanka Rajnar.
Tehnika in tehnologija: Liljana Fujs Kojek, mag. Andrejka Zver.
Gospodinjstvo: Majda Gjerek.
Laborantka: Monika Žižek.

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE
Zgodovina: Gabrijela Breznik, Marko Jerebič.
Geografija: Simona Vusič.
Domovinska in državljanska kultura in etika: Majda Gjerek.

ŠPORTNO PODROČJE
Šport: Bojan Novak, Vesna Godina, Zoran Kos.

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Dodatna strokovna pomoč: defektologinja mag. Mihaela Šalamun Mataič, pedagog Andrej Lainšček in specialni pedagogi/defektologi OŠ IV Murska Sobota.
Dodatna strokovna pomoč – učne težave: Nada Forjan, Tadeja Halas, Nataša Jerebic, Simona Vusič, Anita Zadravec, Cvetka Rengeo, Jasmina Štaus Žižek, Stanka Rajnar, Gabrijela Breznik, Mihaela Janc, Snežana Šeruga, Matej Žalig, Cvetka Zlatar, Lilijana Virc, Monika Bedök, Marija Štaus, Monika Pajič.
Delo z nadarjenimi: Lidija Pelcl Mes, Simona Vusič, Cvetka Zlatar, Nataša Belec, Marko Jerebič, Nataša Jerebic, Darko Hederih.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ: Anita Zadravec, Jasmina Štaus Žižek, Bernarda Fras, Stanka Rajnar, Andreja Bojnec, Nataša Belec, Simona Vusič, Janja Horvat.

ID DELO Z ROMI: Andrej Lainšček, Marko Jerebič, Jasmina Štaus Žižek.

JUTRANJE VARSTVO: Mojca Ropoša, Nada Rous, Matej Žalig, Marija Štaus, Nataša Belec.

PODALJŠANO BIVANJE
Marko Jerebič, Lidija Modlic, Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, Mojca Ropoša, mag. Andrejka Zver, Jasmina Štaus Žižek, Andreja Bojnec, Janja Horvat, Bernarda Fras, Tilen Tratnjek.

 

Dostopnost