Skoči na glavno vsebino

Šolski koledar za šolsko leto 2022/2023

Šolski koledar (z vnešenimi počitnicami, pisnimi preizkusi znanja, ŠVN, dnevi dejavnosti …)

Začetek pouka: četrtek, 1. 9. 2022

Delovne sobote: V šolskem letu 2022/2023 ni načrtovanih delovnih sobot.

Počitnice

jesenske 31. 10. 2022–4. 11. 2022 Pouk se prične v ponedeljek, 7. 11. 2022.
novoletne 26. 12. 2022–2. 1. 2023 Pouk se prične v torek, 3. 1. 2023.
zimske 30. 1. 2023–3. 2. 2023 Pouk se prične v ponedeljek, 6. 2. 2023.
prvomajske 27. 4. 2023–2. 5. 2023 Pouk se prične v sredo, 3. 5. 2023.

Drugi pouka prosti dnevi (prazniki in drugo)

sreda, 8. 2. 2023 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 10. 4. 2023 velikonočni ponedeljek

Konec ocenjevalnih obdobij

I. 27. 1. 2023 zaključek I. ocenjevalnega obdobja
II. 15. 6. 2023 zaključek pouka in razdelitev spričeval za učence 9.
razredov
23. 6. 2023 zaključek pouka in razdelitev spričeval učencem ostalih
razredov

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite

16. 6.–29. 6. 2023 učenci 9. razreda (1. rok)
26. 6.–7. 7. 2023 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok)
18. 8.–31. 8. 2023 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok)


Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

3. 5.–15. 6. 2023 učenci 9. razreda (1. rok)
3. 5.–23. 6. 2023 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok)
18. 8.–31. 8. 2023 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok)

informativna dneva v srednjih šolah: 17. in 18. 2. 2023, petek in sobota

Konec pouka

15. 6. 2023 za učence 9. razredov in razdelitev spričeval
23. 6. 2023 za ostale učence in razdelitev spričeval

 

Teden B

Teden B velja
od 5. 6. do 9. 6. 2023
Dostopnost