Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

Šolski koledar za šolsko leto 2023/2024

Šolski koledar (z vnešenimi počitnicami, pisnimi preizkusi znanja, ŠVN, dnevi dejavnosti …)

Začetek pouka: petek, 1. 9. 2023

Delovne sobote: v šolskem letu 2023/2024 je načrtovana delovna sobota 25. 5. 2024 (namesto petka, 9. 2. 2024).


Počitnice

jesenske 30. 10. 2023–3. 11. 2023 Pouk se prične v ponedeljek, 6. 11. 2023.
novoletne 25. 12. 2023–2. 1. 2024 Pouk se prične v sredo, 3. 1. 2024.
zimske 26. 2. 2023–1. 3. 2024 Pouk se prične v ponedeljek, 4. 3. 2024.
prvomajske 27. 4. 2023–2. 5. 2024 Pouk se prične v ponedeljek, 6. 5. 2024.

Drugi pouka prosti dnevi (prazniki in drugo)

torek, 31. 10. 2023 dan reformacije
sreda, 1. 11. 2023 dan spomina na mrtve
ponedeljek, 25. 12. 2023 božič
četrtek, 8. 2. 2024 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 1. 4. 2024 velikonočni ponedeljek
petek, 3. 5. 2024 pouka prost dan v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole

Konec ocenjevalnih obdobij

I. 31. 1. 2024 zaključek I. ocenjevalnega obdobja
II. 14. 6. 2024 zaključek pouka in razdelitev spričeval za učence 9.
razredov
24. 6. 2024 zaključek pouka in razdelitev spričeval učencem ostalih
razredov

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite

17. 6.–1. 7. 2024 učenci 9. razreda (1. rok)
26. 6.–9. 7. 2024 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok)
19. 8.–30. 8. 2024 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok)


Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

3. 5.–14. 6. 2024 učenci 9. razreda (1. rok)
3. 5.–24. 6. 2024 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok)
19. 8.–30. 8. 2024 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok)

informativna dneva v srednjih šolah: 16. in 17. 2. 2023, petek in sobota

Konec pouka

14. 6. 2024 za učence 9. razredov in razdelitev spričeval
24. 6. 2024 za ostale učence in razdelitev spričeval

 

Teden A

Teden A velja
od 17. 6. do 21. 6. 2024
Dostopnost