Šolski koledar za šolsko leto 2019/2020

Šolski koledar (z vnešenimi počitnicami, pisnimi preizkusi znanja, ŠVN, dnevi dejavnosti …)

Začetek pouka:
ponedeljek, 2. 9. 2019

Delovne sobote: V šolskem letu 2019/2020 ni načrtovanih delovnih sobot.

Počitnice

jesenske 28. 10. 2020–1. 11. 2019 Pouk se prične v ponedeljek, 4. 11. 2019
novoletne 25. 12. 2019–2. 1. 2020 Pouk se prične v ponedeljek, 6. 1. 2020
zimske 24. 2. 2020–28. 2. 2020 Pouk se prične v ponedeljek, 2. 3. 2020
prvomajske 27. 4. 2020–1. 5. 2020 Pouk se prične v ponedek, 4. 5. 2020

Drugi pouka prosti dnevi (prazniki)

četrtek, 31. 10. 2019 dan reformacije
petek, 1. 11. 2019 dan spomina na mrtve
četrtek, 26. 12. 2019 dan samostojnosti in enotnosti
sobota, 8. 2. 2020 kulturni dan – Prešernov dan
ponedeljek, 13. 4. 2020 velikonočni ponedeljek
petek, 1. 5. 2020 praznik dela
sobota, 2. 5. 2020 praznik dela

Konec ocenjevalnih obdobij

I. 31. 1. 2020 zaključek I. ocenjevalnega obdobja
II. 15. 6. 2020 zaključek pouka in razdelitev spričeval za učence 9.
razredov
24. 6. 2020 zaključek pouka in razdelitev spričeval učencem ostalih
razredov

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite

16. 6.–29. 6. 2020 učenci 9. razreda (1. rok)
26. 6.–9. 7. 2020 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok)
18. 8.–31. 8. 2020 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok)


Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

4. 5.–15. 6. 2020 učenci 9. razreda (1. rok)
4. 5.–24. 6. 2020 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok)
18. 8.–31. 8. 2020 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok)

informativna dneva v srednjih šolah:
15. in 16. 2. 2019, petek in sobota

Konec pouka

15. 6. 2020 za učence 9. razredov in razdelitev spričeval
24. 6. 2020 za ostale učence in razdelitev spričeval

 

Dostopnost