Spoštovani starši in učenci!

Prijava na obvezne izbirne predmete za šolsko leto 2019/2020 poteka v elektronski obliki s pomočjo sistema eAsistenta. Zaradi tega mora vsaj eden izmed staršev imeti naročen osnovni brezplačen paket eAsistent. Starši, ki eAsistenta ne uporabljate, lahko obrazec za izbiro izbirnih predmetov prevzamete pri pedagogu ali v tajništvu šole.

V sistemu eAsistent morate razvrstiti izbirne predmete. Na najvišja mesta – na mesta od 1 do 10 – prenesite predmete, ki bi jih otrok najraje obiskoval.

Prijava na izbirne predmete je odprta od 16. 4. do 24. 4. 2019.

Dodatne informacije dobite pri pedagogu (02 541 31 15), pomočnici ravnateljice (02 541 31 04) ali v tajništvu šole.

 

Ponudba izbirnih predmetov po razredih

Predstavitev obveznih in neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2019/2020

Navodila za starše – prijava na izbirne predmete

 

OBRAZCI

Soglasje staršev za 3 ure izbirnih predmetov

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetov zaradi vključitve v glasbeno šolo

 

 

 

Dostopnost