ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Izhodišče dela z nadarjenimi je koncept dela za nadarjene učence. Odkrivanje nadarjenih učencev označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev.

Za učence 3. razreda se prične s postopkom evidentiranja možnih nadarjenih učencev; za njihove starše pa se pripravi predavanje »Nadarjeni učenec v osnovni šoli«.

Za učence 4. razreda se izvede postopek identifikacije učencev, ki so bili evidentirani. Postopek identifikacije zajema izpolnjevanje ocenjevalne lestvice učiteljev ter testiranje s testi sposobnosti in testi ustvarjalnosti. V postopek evidentiranja oz. identifikacije se učence lahko vključi tudi naknadno v višjih razredih osnovne šole.

Učitelji, starši ter svetovalna služba sodelujejo pri pripravi individualiziranih programov. V le-teh se glede na otrokove potenciale načrtujejo prilagajanje metode in oblike dela v razredu. Nadarjenim učencem se omogoči vključevanje v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Tamara Repić, psiholog
Šolska svetovalna služba

 

Okvirni program dela z nadarjenimi ob pouku

Vsebina

Mentor

Razred

Čas

Nemščina za nadarjene učence

Lidija Pelcl Mes

5.–9.

celoletno

Delo z nadarjenimi učenci 5. razredov

Nataša Belec

5.

celoletno

Delo z nadarjenimi učenci na področju geografije –
sodelovanje na natečajih in tekmovanjih

Simona vusič

7.–9.

celoletno

Delo z nadarjenimi učenci na matematičnem področju

Nataša Jerebic

6.–9.

celoletno

Priprava in sodelovanje na kvizih (Male sive celice,
Prvaki znanja)

Marko Jerebič

6.–9

celoletno

Delo z nadarjenimi učenci na taborih

Darko Hendrih

5.–9

celoletno

Delo z nadarjenimi učenci – na področju tujega jezika
ter sodelovanje v projektih in na natečajih

Andreja Žalik Kranjec

6.–9

celoletno

Pečemo po nemško in angleško

Blanka Kocbek

5.–7

celoletno

 

Tabori in kvizi za nadarjene učence

Vsebina

Mentor

Razred

Čas

Kraj

Tehnike ustvarjalnega mišljenja

mag. D.Hederih

5. in 6.

21. – 23. oktober 2019

Hodoš

Tečaj hitrega branja

mag. D. Hederih

9.

januar 2020

Moravske toplice

Osebnostna rast

mag. D. Hederih

7. in 8.

april ali junij 2020

Olimje

Kvizi

mag. D. Hederih

3. in 4.

po dogovoru

OŠ Beltinci

Pedagog: Andrej Laišček

Dostopnost