Skoči na glavno vsebino

ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Izhodišče dela z nadarjenimi je koncept dela za nadarjene učence. Odkrivanje nadarjenih učencev označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev soglasja staršev.

Za učence 3. razreda se prične s postopkom evidentiranja možnih nadarjenih učencev, za učence 4. razreda se izvede postopek identifikacije učencev, ki so bili evidentirani. Postopek identifikacije zajema izpolnjevanje ocenjevalne lestvice učiteljev ter testiranje s testi sposobnosti in testi ustvarjalnosti. V postopek evidentiranja oz. identifikacije se učence lahko vključi tudi naknadno v višjih razredih osnovne šole.

Učitelji, starši ter svetovalna služba sodelujejo pri pripravi individualiziranih programov. V le-teh se glede na otrokove potenciale načrtujejo prilagajanje metod in oblik dela v razredu. Nadarjenim učencem se omogoči vključevanje v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Tabori in kvizi za nadarjene učence

Kaj?

Za koga?

Kdaj?

Kje?

Kdo?

Tabor za nadarjene učence

Tehnike ustvarjalnosti

Nadarjeni učenci 5., 6. r.

27, 28, 29. september 2023

Hodoš

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija in spremstvo: Andrej Lainšček

Tečaj hitrega branja

Nadarjeni učenci

9. r.

Januar 2024

RIS Rakičan

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija:

Andrej Lainšček

Tabor za nadarjene učence

Bližnjice in triki učenja

Nadarjeni učenci 7., 8. r.

Maj, junij 2024

Olimje ali Markovci

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija in spremstvo: Andrej Lainšček

Kvizi

3., 4. r.

Po dogovoru

OŠ Beltinci

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija:

Andrej Lainšček

Koordinator: Andrej Laišček

Teden A

Teden B velja
od 4. 12. do 8. 12. 2023


Adventskalender
(kliknite besedilo ali sliko)Dostopnost