Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

Izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024

Izbirni predmeti v III. triadi so del obveznega programa osnovne šole. Učenci se odločijo, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirnih predmetov, ne glede na sklop. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

Neobvezni izbirni predmeti v II. triadi so lahko: neobvezni drugi tuji jezik nemščina ali angleščina, umetnost, tehnika, računalništvo in šport.

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je lahko: neobvezni prvi tuji jezik nemščina ali angleščina.

V tem šolskem letu izvajamo naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete:

  1. neobvezni izbirni predmeti v I. triadi: angleščina, nemščina;
  2. neobvezni izbirni predmeti v II. triadi: umetnost, šport, angleščina, računalništvo;
  3. obvezni izbirni predmeti v III. triadi: angleščina I, angleščina II, angleščina III, angleško vezenje in rišelje vezenje, daljnogledi in planeti, elektrotehnika, filmska vzgoja, glasbena dela, izbrani šport – odbojka, izbrani šport – nogomet, izbrani šport – ples, kmetijska dela, likovno snovanje I, likovno snovanje II, likovno snovanje III, multimedija, nemščina I, nemščina II, nemščina III, obdelava gradiv – les, ples, robotika v tehniki, starinski in družabni plesi, šport za sprostitev, šport za zdravje.

Izbirni predmeti so del učenčevega tedenskega urnika. Vsak izbirni predmet ima učenec 1 šolsko uro tedensko; le drugi tuji jezik je 2 uri tedensko.

Teden A

Teden A velja
od 17. 6. do 21. 6. 2024
Dostopnost