Izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021

Izbirni predmeti v III. triadi so del obveznega programa osnovne šole. Učenci se odločijo, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirnih predmetov, ne glede na sklop. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

Neobvezni izbirni predmeti v II. triadi so lahko: neobvezni drugi tuji jezik nemščina ali angleščina, umetnost, tehnika, računalništvo in šport.

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je lahko: neobvezni prvi tuji jezik nemščina ali angleščina.

V tem šolskem letu ponujamo naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete:

  1. a) neobvezni izbirni predmeti v I. triadi: angleščina, nemščina;
  2. b) neobvezni izbirni predmeti v II. triadi: umetnost, tehnika, šport, nemščina, angleščina, računalništvo;
  3. c) obvezni izbirni predmeti v III. triadi: angleščina I, angleščina II, angleščina III, angleško vezenje in rišelje vezenje, elektrotehnika, glasbena dela, izbrani šport nogomet, izbrani šport odbojka, izbrani šport ples, kmetijska dela, likovno snovanje I, likovno snovanje II, likovno snovanje III, multimedija, nemščina I, nemščina II, nemščina III, obdelava gradiv les, ples, poskusi v kemiji, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, retorika, sodobna priprava hrane, Sonce, Luna, Zemlja, šport za sprostitev, šport za zdravje, urejanje besedil, vzgoja za medije – radio.
Dostopnost