Skoči na glavno vsebino

INTERESNE DEJAVNOSTI v šol. l. 2023/2024

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira različne interesne dejavnosti, ki jih določi z LDN šole. Interesne dejavnosti se organizirajo glede na interes učencev ter v okviru materialnih in kadrovskih pogojev, s katerimi šola razpolaga.
Izvedba ID poteka po pouku, učenci od 1. do 5. razreda pa obiskujejo ID v času podaljšanega bivanja.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

 Razredna stopnja

Na razredni stopnji ponujamo naslednje interesne dejavnosti:

Učitelji

ID

Razred

Dan

Ura

Prostor

Bedök Monika Bralna značka

4.

sreda

6.

4. b
Blagovič Tanja Pravljični krožek

1.

ponedeljek

6.

jutranje varstvo
Bojnec Andrejka Recitiramo

1.

četrtek

5.

galerija
Breznik Gabrijela Folklora

2.–3.

četrtek

6.

mala telovadnica
Breznik Gabrijela Folklora

2.–3.

ponedeljek

16.30–18.00

mala telovadnica
Dišič Mojca Joga

3.

ponedeljek

6.

galerija
Erlih Tjaša Ustvarjamo ob pravljici

2.

torek

6.

2. b
Fujs Kojek Liljana Kuharske delavnice

4.–5.

četrtek A teden

6. in 7.

GOS
Godina Vesna Plesna igralnica

2.–3.

sreda

predura

mala telovadnica
Godina Vesna Šolski plesni festival

5.–6 .

ponedeljek

predura

mala telovadnica
Golja Petra Bralna značka

2.

četrtek

6.

2. c
Grah Darja Bralna značka

3.

sreda

6.

3. c
Horvat Roškar Janja Eko bralna značka

1.–2

torek

6.

1. d
Horvat Roškar Janja Ustvarjalni krožek

1.

sreda

6.

1. d
Janc Mihaela Kreativno pisanje

4.–5.

petek

6.

4. a
Janc Mihaela Bralna značka

4. a

torek

6.

4. a
Kavaš Miha OPZ

1.–2.

ponedeljek

6.

GUM
Kavaš Miha OPZ

3.–5.

petek

predura

GUM
Kepe Sonja Lego krožek

1.

ponedeljek

6.

TIT
Kos Zoran Nogomet

1.–4.

sreda

predura

velika telovadnica
Kozlar Manuela Vesela šola

4.–5.

sreda

predura

5. a
Novak Bojan Odbojka

4.–5.

petek B teden

6.

velika telovadnica
Rengeo Cvetka Naša mala knjižnica

4.–5.

sreda

predura

knjižnica
Šavel Horvat Sonja Športni krožek

3.

pet.

6.

mala telovadnica
Šavel Horvat Sonja Bralna značka

3.

ponedeljek

6.

3. a
Štaus Marija Bralna značka

3.

sreda

6.

3. b
Štaus Marija Lego svet

3.

četrtek

predura

3. b
Tratnjek Martina Folklora 1

1.

sreda

6.

mala telovadnica
Tratnjek Martina Folklora 2

2.–5

ponedeljek

6.

mala telovadnica
Vrbančič Robert Športni krožek

1.

torek

6.

mala telovadnica
Žalig Matej Bralna značka

4.

torek

6.

4. c
Žalig Matej Igram se z računalnikom

3.

torek

predura

RAČ
Žalig Matej Športni krožek

2.

sreda

6.

mala telovadnica

Predmetna stopnja

Na predmetni stopnji ponujamo naslednje interesne dejavnosti:

Učitelj

ID

Razred

Dan

Ura

Prostor

Fujs Kojek Liljana Zlata kuhalnica 7.–9. torek 5. GOS
Gjerek Majda Sladkorna bolezen in gospodinjski krožek 8.–9. petek predura GOS
Godina Vesna Atletika (Ž) 6.–9. četrtek 6. stadion
Horvat Duh Mateja Bralna značka 6.–9. četrtek predura SLO3
Horvat Duh Mateja Cankarjevo tekmovanje 6.–7. petek predura SLO3
Jerebic Nataša Logika in razvedrilna matematika 8.–9. sreda predura MAT1
Jerebič Marko Male sive celice 7.–9. torek

predura

B-teden

ZGO
Jerebič Marko Hitri lončki 6. četrtek

predura

B-teden

ZGO
Kolbl Ivajnšič Polonca Food around the world 8. torek

6.-8.

B-teden

GOS
Kos Zoran Nogomet 6.–7. petek predura velika telovadnica
Kos Zoran Nogomet 8.–9. četrtek predura velika telovadnica
Mlinarič Maša Likovni krožek 6. četrtek predura LUM
Novak Bojan Odbojka 8.–9. ponedeljek 7. velika telovadnica
Novak Bojan Mala odbojka 6.–7. torek 7. velika telovadnica
Novak Bojan Atletika 6.–9. četrtek 6. stadion
Pelcl Mes Lidija Nemščina drugače 6.–9. ponedeljek 5. BIO
Rajnar Stanka Priprava na tekmovanje 6.-9. sreda predura FIZ
Rengeo Cvetka Knjižničarki krožek 6. –9. petek 6. KNJ
Staus Žižek Jasmina Umetnost 6.–9. ponedeljek 6. SLO2
Staus Žižek Jasmina Cankarjevo tekmovanje 8.–9. sreda predura SLO2
Tratnjek Martina Folklora 3 6.–9. torek predura mala telovadnica
Vusič Simona Ustvarjalne urice 9. sreda predura GEO
Vusič Simona Vesela šola 6.–9. petek predura GEO
Zver Andrejka Konstuktorstvo 2., 3. triada četrtek predura TIT
Žalik Jerebič Janja Šolski blog 7.–9. sreda predura RDE

Poleg v tabeli navedenih interesnih dejavnosti ponujamo tudi čebelarski krožek.

Teden A

Teden B velja
od 4. 12. do 8. 12. 2023


Adventskalender
(kliknite besedilo ali sliko)Dostopnost