Skoči na glavno vsebino

Dodatni in dopolnilni pouk v šolskem letu 2022/2023

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in priprave na tekmovanje, podpiramo doseganje višjih učnih ciljev in rezultatov.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje posameznega predmeta.

 

Razred

DOD/DOP

Učitelj

Dan

Ura

Prostor

1. a

DOD/DOP

Robert Vrbančič

torek

5.

1. a

1. b

DOD/DOP

Tanja Blagovič

četrtek

5.

1. b

1. c

DOD/DOP

Darja Grah

sreda

5.

1. c

2. a

DOD/DOP

mag. Monika Pajič

sreda

5.

2. a

2. b

DOD/DOP

Tjaša Erlih

sreda

5.

2. b

2. c

DOD/DOP

Petra Golja

sreda

5.

2. c

3. a

DOD/DOP

Sonja Šavel Debelak

ponedeljek

5.

3. a

3. b

DOD/DOP

Marija Štaus

ponedeljek

predura

3. b

3. c

DOD/DOP

mag. Katja Smodič

četrtek

5.

3. c

4. a

DOD/DOP

Matej Žalig

petek

predura

4. a

4. b

DOD/DOP

Mihaela Janc

petek

predura

4. b

4. c

DOD/DOP

Monika Bedök

petek

predura

4. c

5. a

DOD/DOP

Cvetka Zlatar

četrtek

predura

5. a

5. b

DOD/DOP

Nataša Belec

četrtek

predura

5. b

5. c

DOD/DOP

Janez Tratnjek

petek

predura

5. c

 

 

 

Predmetna stopnja

Dodatni in dopolnilni pouk se bosta izvajala pri naslednjih predmetih: matematika, slovenščina, tuji jezik angleščina, tuji jezik nemščina, fizika, kemija in zgodovina.

 

Dodatni in dopolnilni pouk se bo izvajal po dogovoru z učenci upoštevaje terminski razpored in prostorske razmere.

Teden B

Teden B velja
od 5. 6. do 9. 6. 2023
Dostopnost