Dodatni in dopolnilni pouk v šolskem letu 2019/2020

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so: samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje posameznega predmeta.

 

Razred

DOD/DOP

Učitelj

Dan

Ura

Prostor

1. a

DOD/DOP

Pajič Monika

četrtek

5.

1. a

1. b

DOD/DOP

Blagovič Tanja

ponedeljek

5.

1. b

1. c

DOD/DOP

Šavel Horvat Sonja

sreda

5.

1. c

2. a

DOD/DOP

Štaus Marija

torek

5.

2. a

2. b

DOD/DOP

Žalig Matej

sreda

5.

2. b

2. c

DOD/DOP

Smodič Katja

sreda

5.

2. c

3. a

DOD/DOP

Golja Petra

torek

5.

3. a

3. b

DOD/DOP

Grah Darja

petek

5.

3. b

3. c

DOD/DOP

Erlih Tjaša

sreda

5.

3. c

4. a

DOD/DOP

Rous Nada

sreda

predura

4. a

4. b

DOD/DOP

Janc Mihaela

torek

6.

ang

4. c

DOD/DOP

Bedök Monika

četrtek

predura

4. c

5. a

DOD/DOP

Belec Nataša

četrtek

predura

5. a

5. b

DOD/DOP

Virc Lilijana

torek

6.

5. b

5. c

DOD/DOP

Zlatar Cvetka

ponedeljek

6.

5. c

 

Predmetna stopnja

Učitelj

DOD/DOP

Predmet

Razred

Dan/ura

Učilnica

Breznik Gabrijela

DOD

ZGO

8.–9.

ponedeljek 6. ura

ZGO

Halas Tadeja

DOD/DOP

KEM

8.–9.

sreda predura

KEM

Horvat Duh Mateja

DOD

SLJ

6.–9.

četrtek predura

SLO3

Jerebic Nataša

DOD

MAT

6.–9.

četrtek predura

mat2

DOP

mat

7.

sreda predura

mat2

Kocbek Blanka

DOP

ANG

8.–9.

torek predura

gum

Pelcl Mes Lidija

dod

nem

9.

ponedeljek predura

bio

dop

nem

6.–9.

ponedeljek predura

bio

Rajnar Stanka

dod/dop

fiz

8.–9.

petek predura

fiz

Šeruga Snežana

dop

mat

8.

petek predura

mat1

Štaus Žižek Jasmina

dod/dop

slj

6.–9.

četrtek predura

slo2

Vusič Simona

dod

geo

8.–9.

torek 6. ura

geo

Zadravec Anita

dop

mat

9.

sreda predura

mat3

Žalik Kranjec Andreja

dod

ang

6.–9.

ponedeljek predura

lum

dop

ang

6.–7.

torek predura

lum

Zver Andrejka

dop

mat

6.

torek predura

SLO2

Dostopnost