Skoči na glavno vsebino

Dodatni in dopolnilni pouk v šolskem letu 2023/2024

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in priprave na tekmovanje, podpiramo doseganje višjih učnih ciljev in rezultatov.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje posameznega predmeta.

 Razredna stopnja

Razred

DOD/DOP

Učitelj

Dan

Ura

Prostor

1. a

DOD/DOP

Robert Vrbančič

torek

5.

1. a

1. b

DOD/DOP

Tanja Blagovič

sreda

5.

1. b

1. c

DOD/DOP

Martina Tratnjek

torek

5.

1. c

1.d

DOP/DOD

mag.Janja Roškar Horvat

torek

5.

1.d

2. a

DOD/DOP

mag. Monika Pajič

torek

5.

2. a

2. b

DOD/DOP

Tjaša Erlih

četrtek

5.

2. b

2. c

DOD/DOP

Petra Golja

torek

5.

2. c

3. a

DOD/DOP

Sonja Šavel Debelak

sreda

5.

3. a

3. b

DOD/DOP

Marija Štaus

sreda

5.

3. b

3. c

DOD/DOP

Darja Grah

sreda

5.

3. c

4. a

DOD/DOP

Matej Žalig

četrtek

6.

4. a

4. b

DOD/DOP

Mihaela Janc

četrtek

6.

4. b

4. c

DOD/DOP

Monika Bedök

četrtek

6.

4. c

5. a

DOD/DOP

Cvetka Zlatar

petek

6.

5. a

5. b

DOD/DOP

Manuela Kozlar

torek

6.

5. b

5. c

DOD/DOP

Janez Tratnjek

petek

6.

5. c

Predmetna stopnja

Dodatni in dopolnilni pouk se bosta izvajala pri naslednjih predmetih: matematika, slovenščina, tuji jezik angleščina, tuji jezik nemščina, fizika, kemija, zgodovina in geografija.

Dodatni in dopolnilni pouk se bo izvajal po dogovoru z učenci, upoštevaje terminski razpored in prostorske razmere.

 

Predmetna stopnja

Dodatni in dopolnilni pouk se bosta izvajala pri naslednjih predmetih: matematika, slovenščina, tuji jezik angleščina, tuji jezik nemščina, fizika, kemija in zgodovina.

 

Dodatni in dopolnilni pouk se bo izvajal po dogovoru z učenci upoštevaje terminski razpored in prostorske razmere.

Teden A

Teden B velja
od 4. 12. do 8. 12. 2023


Adventskalender
(kliknite besedilo ali sliko)Dostopnost