Vzgojno-izobraževalno delo za učence I. triade od 18. 5. 2020 naprej

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, pričnemo z vzgojno-izobraževalnim delom, a le za učence v I. triade.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju izjava, priloga 1), s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Obrazec ste starši I. triade dobili po pošti in ga učenci izpolnjenega prinesejo v šolo 18. 5. 2020. Brez izjave vstop v šolo ni mogoč.
Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta (priloga 2) seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI
ZA UČENCE I. TRIADE OD 18. 5. 2020

JUTRANJE VARSTVO ZA 1. RAZRED
Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6. do 8. ure.

PODALJŠANO BIVANJE ZA 1., 2. in 3. RAZRED
Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16. ure.

PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. RAZRED)
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bodo organizirani šolski prevozi po prilagojenem voznem redu (priloga 3). Zaradi ukrepov, ki jih je potrebno upoštevati pri avtobusnih prevozih, bo odhod iz šole za učence vozače organiziran samo po 6. uri za vse učence in vse vasi.

ŠOLSKA PREHRANA (1., 2., 3. RAZRED)
Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala malice in kosila kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Zajtrk in popoldanska malica ne bosta organizirana. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko telefona ali elektronske pošte.

POMEMBNE INFORMACIJE
1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
3. Učencem 1., 2. in 3. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo (priloga 2).
4. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
5. Šole v naravi in dnevi dejavnosti na drugih lokacijah se v šolskem letu 2019/2020 ne bodo izvedle.

Prosimo, da upoštevate še naslednja določila:
– staršem vstop v šolsko zgradbo ni dovoljen,
– učenci vstopajo v učilnice obuti,
– učenci v ponedeljek v šolo prinesejo vse šolske potrebščine, ki jih bodo potrebovali pri pouku do nadaljnjega; šolske torbe in pripomočki nato ostanejo v učilnicah do nadaljnjega (učenci ne prinašajo in odnašajo potrebščin domov),
– starši otroka pri prihodu v šolo pospremijo do vhoda in ga predajo dežurni osebi, ki učenca napoti v ustrezno učilnico:
          – učenci 1. razreda: vhod za 1. razred,
          – učenci 2. razreda: vhod skozi garderobo za 2. razred,
          – učenci 3. razreda: vhod skozi garderobo za 4. razred,
– starši otroka pri odhodu iz šole počakajo pred:
          – glavnim vhodom – velja za učence, ki odhajajo domov takoj po kosilu,
          – vhodu za 1. razred – velja za učence, ki odhajajo domov iz podaljšanega bivanja (starši dežurni osebi poveste, po katerega učenca ste prišli; dežurna oseba pripelje učenca do vhoda, kjer ga prevzamete).

Ponovno odprtje šole je gotovo poseben izziv za nas. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo poskrbeli za varnost. Vse starše vljudno prosim za sodelovanje in upoštevanje navodil.

V primeru, da se vam pojavlja kakšno vprašanje, ali ste v dvomih ali bi nam radi kaj sporočili, mi lahko pišete: mateja.36@gmail.com, lahko pa se obrnete tudi na vašega razrednika ali razredničarko.

Matejka Horvat, ravnateljica

Priloga 1: Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo
Priloga 2: Seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV
Priloga 3: Šolski prevozi po prilagojenem voznem redu

 

Elektronske prijave na prehrano, obvezne in neobvezne izbirne predmete, jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Spoštovani starši in učenci.

Obveščamo vas, da so od 11. 5. do 19. 5. 2020 odprte elektronske prijave za novo šolsko leto 2020/2021 na:
– prehrano,
– obvezne izbirne predmete v III. triadi,
– neobvezne izbirne predmete v 1. razredu in II. triadi,
– jutranje varstvo za učence 1. razredov,
– podaljšano bivanje od 1. do 5. razreda.

Starši skupaj z učenci izpolnite prijavnice v eAsistentu. V pomoč so vam spodnje povezave:
obvezni izbirni predmeti za III. triado
neobvezni izbirni predmeti za II. triado
– neobvezni izbirni predmeti za 1. razred
navodila za prijavo na prehrano

Obveščamo vas tudi, da v šoli učencev ne moremo prijaviti na prehrano. V primeru težav kontaktirajte eAsistent na tel. št. 01 777 33 99, na kateri so dosegljivi vsak delavnik med 8.00 in 11.00 uro ter med 12.00 in 14.00 uro.

 

V primeru težav se obrnite na:
– za prehrano: vodjo šolske prehrane Liljano Fujs Kojek (prehrana@osbeltinci.si ali preko eAsistenta),
jutranje varstvo, podaljšano bivanje, neobvezne izbirne predmete, obvezne izbirne predmete: pomočnico Darijo Roš (darija.ros@osbeltinci.si ali preko eAsistenta), Sonjo Kepe (sonja.kepe@osbeltinci.si ali preko eAsistenta),
za bodoče prvošolce: psihologinjo Tamaro Repić (tamara.repic@osbeltinci.si ali preko eAsistenta).

Naprošamo vas, da se držite dogovorjenega roka, in vas lepo pozdravljamo.

Vodstvo šole

Izobraževanje na daljavo 7

Spoštovani učenci.
Dnevi in tedni pred nami bodo za večino od vas potekali na daljavo. Pred vami je zaključno dejanje v tem šolskem letu in sicer ocenjevanje na daljavo. Za vse vas in nas je to nekaj novega in drugačnega, vendar šolsko leto bo potrebno zaključiti. Apeliram na vas, da skrbno spremljate naloge in zadolžitve, ki vam jih pošiljajo učitelji in da ste aktivni in odzivni. Kot že večkrat omenjeno, je to vaša obveza, ki je v dani situaciji drugačna.

Spoštovani starši.
Vljudno vas naprošamo, da še teh nekaj dni in tednov spremljate obveznosti svojih otrok in jih spodbujate k delu. Učitelji bodo v teh dneh izvajali ocenjevanje na daljavo za vse učencev, ki se ne bodo vrnili v šolo in tudi tiste ki pridejo v šolo. Starši boste o neaktivnosti učencev obveščeni s strani razrednikov in ste dolžni poskrbeti, da si otrok pridobi oceno. Prav tako pa imate možnost, da se s vprašanji obrnete na posameznega učitelja, razrednika ali vodstvo šole.

Vsi skupaj si želimo, da se to šolsko leto zaključi v dani situaciji najboljše.

Hkrati vas obveščam, da bodo od 11. do 19. 5. 2020 v eAsistentu odprte elektronske prijave na prehrano, obvezne in neobvezne izbirne predmete, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Podrobneje o tem na strani http://osbeltinci1.splet.arnes.si/?p=11275

Ministrstvo za zdravje je objavilo tudi sklep RSK – zdravstvene omejitve za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV in seznam tistih otrok in dijakov, ki bi potreboali posebno zaščito in prilagoditev za čas obiska vrtca, oziroma šolskega pouka ter priprav in izvedbe mature. Seznam je objavljen v datoteki 9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020.

Mateja Horvat, ravnateljica

Izobraževanje na daljavo 6

Pozdravljeni učenci in učenke, starši, sodelavke in sodelavci.

Dragi učenci in učenke, naj najprej nagovorim vas.
Verjamem, da ste čas počitnic preživeli lepo, kljub omejitvam. Čas, ki pa je pred nami, bo spet namenjen šolskemu delu. Do 15. 5. 2020 boste v delo na daljavo vključeni vsi učenci, z 18. 5. 2020 pa se boste učenci I. triade vrnili v šolske klopi, predvidoma 25. 5. 2020 pa še učenci 9. razredov. Vsi ostali učenci pa boste do preklica epidemije oz. do konca šolskega leta boste opravljali svoje šolske obveznosti še v naprej na daljavo.
Glede na predvidene informacije, se bo šolsko leto za večino učencev zaključilo na daljavo. Pred vami, dragi učenci in učenke, je zaključek šolskega leta, ki ga bomo končali na vsem nam nov in drugačen način. Upam in verjamem, da ste se v teh šestih tednih že navadili na pouk na daljavo in na nov način dela. V naslednjih tednih bo sledilo preverjanje in ocenjevanje, zato bo potrebno natančno slediti navodilom učiteljev in še naprej vestno opravljati šolske obveznosti, ki vam jih posredujejo učitelji. Vaša naloga in obveznost je, da sprotno opravljate naloge in obveznosti saj se vam to delo upošteva kot pouk v šoli.

Spoštovani starši.
Verjamem, da ste si tako kot mi želeli, da se vaši učenci vrnejo še pred koncem šolskega leta v šolske klopi, med svoje vrstnike in k svojim učiteljem. Glede na aktualne napovedi, se žal ta želja večini ne bo uresničila. Vaši otroci bodo še naprej potrebovali našo in vašo pomoč, spodbudo in motivacijo do zaključka šolskega leta. Želimo si, da bi v dani situaciji šolsko leto zaključili uspešno in v zadovoljstvo vseh.

Sodelavke in sodelavci.
Naša velika želja, da se bomo kmalu vsi srečali v šolskih prostorih, žal ni uresničena. Še naprej bomo izvajali pouk, učili in se videvali preko video konferenc. Delo, ki ste ga opravili na daljavo, boste v tem in naslednjih tednih nadaljevali na zdaj že ustaljen način. Prepričana sem, da boste učencem še naprej pomagali pri razumevanju obravnavane snovi, jih spodbujali in motivirali, tako kot to najbolje znate
Vsem skupaj se zahvaljujem za že opravljeno delo in obenem vam želim uspešno nadaljevanje dela.

Mateja Horvat

ŠD za predmetno stopnjo v sredo, 6. 5. 2020

Letos smo primorani izvesti športni dan na daljavo. Izvedete ga sami, lahko pa tudi skupaj z brati, sestrami, starši, starimi starši…

Aktivnosti doma in v naravi

Športni dan bomo razdelili na tri dele:
– Aktivnosti doma (v stanovanju).
– Aktivnosti na prostem.
– Kolesarjenje ali rolanje ali hoja v naravi.

Učenci najdete vsa navodila v spletnih učilnicah Xooltime, v učilnici za šport.
Tja boste naložili tudi fotografije svojih aktivnosti.

Želimo vam prijeten športni dan.

Aktiv učiteljev športa

Izobraževanje na daljavo 5

Spoštovani učenci, starši in sodelavci.

Bližamo se koncu šestega tedna dela na daljavo in lahko z gotovostjo povemo, da nam uspeva. Zavedamo se, da tak način dela nikakor ne more nadomestiti ustaljenega dela v razredu, je pa v dani situaciji najboljši. Večina učencev je aktivna in odzivna, seveda pa brez pomoči staršev ne bi šlo, zato se vam, spoštovani starši, še enkrat zahvaljujem za že vloženo delo in pomoč vašim otrokom pri delu od doma.

Opozorila pa bi učence, ki niso dnevno ali tedensko odzivni, da niso na počitnicah, ampak je ta način dela sedaj enakovreden delu pouku v šoli. Zato vas, učenci, pozivam, da svoje obveznosti opravljate redno, sproti in v skladu z navodili učiteljev.

Pred nami je ocenjevanje. V kolikor se ne vrnemo v šolske klopi, ga bomo izvedli na daljavo na različne načine. O načinu ocenjevanja in kriterijih bodo učenci pravočasno obveščeni.

V naslednjem tednu so počitnice, ki jih izkoristite koristno, seveda upoštevaje dane omejitve in razmere. Po praznikih pa spremljajte obvestila in navodila učiteljev v spletnih učilnicah za delo, ponavljanje, preverjanje in ocenjevanje.

Upam in želim si, da bi nas po praznikih razveselila novica o povratku v šolo, ker le-to že težko pričakujemo vsi zaposleni in najbrž tudi vi, učenci in starši.

V kolikor imate kakršno koli vprašanje, tehnične težave sem vam dosegljiva na e-mailu mateja.36@gmail.com.

Ostanite zdravi, optimistični in upoštevajte navodila pristojnih služb.

Mateja Horvat, ravnateljica

ND za predmetno stopnjo

V sredo je svetovni dan Zemlje, ki ga bomo obeležili z naravoslovnim dnevom za učence od 6. do 9. razreda.

Aktivnosti so sestavljene iz dveh delov:
1. Ogled dokumentarnega filma: Žejni svet
2. Praktične delavnice.

Učenci najdete vsa navodila v spletni učilnicah Xooltime, učenci 6. in 7. razredov v učilnici za naravoslovje, učenci 8. razreda v učilnici za fiziko in učenci 9. razreda v učilnici za biologijo. Tja boste naložili tudi fotografije svojih izdelkov.

Preživite lep ustvarjalen dan.

Učiteljice naravoslovnega aktiva

Praznično voščilo

Spoštovani učenci, starši, sodelavke in sodelavci.

Med trenutki, ko se spominjamo srečnih dni v življenju, nam spomini na velikonočne praznike vedno vzbudijo družinsko srečo. To so trenutki, ki v nas vzbudijo tiste preproste in nepozabne spomine. So trenutki, ki dišijo po domu, toplini, sreči in po vseh, ki jih pogrešamo.

Naj toplina, ljubezen in sreča napolnijo vaš dom v teh velikonočnih praznikih. Naj bodo velikonočni prazniki priložnost za radosti in majhne pozornosti v krogu tistih, ki jih imate najraje.

ŽELIM VAM VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE.

Mateja Horvat, ravnateljica

Dostopnost