Obvestilo za zadnji šolski dan (sreda, 24. 6. 2020)

V sredo, 24. 6. 2020, se za učence zaključuje pouk v šolskem letu 2019/2020.

Ta dan se kot običajno na šoli izvajajo jutranje varstvo, podaljšano bivanje, malica in kosilo. Šolski privozi (privoza za preduro ni) in odvozi bodo prav tako potekali kot običajno.

Vodstvo šole

Tehniški dan na predmetni stopnji

V četrtek, 18. 6. 2020, so učenci 6., 7. in 8. razredov opravili tehniški dan na temo Tehniška kulturna dediščina. Poleg ogleda domačih obrti obdelovanja lesa so izdelovali še izdelke iz naravnih materialov. Kako lahko odpadlemu lesu povrneš vsaj nekaj življenja, si lahko ogledate v galeriji.

Vodje tehniškega dneva

Valeta 2020

»Želeti je bilo upati in upati je bilo pričakovati.«

S to mislijo so devetošolci letos zaradi omejitev nekoliko drugače zaključili svoje šolanje na naši šoli. Skupaj s svojimi učiteljicami in učitelji so se ob pesmi in prebiranju svojih razmišljanj v telovadnici na prav poseben način poslovili od osnovne šole, sošolcev, prijateljev in vsakdana, ki so ga živeli devet let.

Na koncu prireditve so se nam na travnatem igrišču za šolo pridružili še starši in ob pesmi je v zrak odletelo 67 balonov z mislijo in s pogledom, uprtim v prihodnost.

Foto: Gregor Čiček

Učbeniki, delovni zvezki in pripomočki za šolsko leto 2020/2021

Spoštovani starši, spoštovani učenci!

Po Katalogu potrjenih učbenikov za šolsko leto 2020/2021 (izdal Zavod RS za šolstvo) so  učbenike, delovne zvezke in ostale pripomočke izbrali strokovni in razredni aktivi učiteljev OŠ Beltinci in jih bodo uporabljali učenci OŠ Beltinci pri pouku v šolskem letu 2020/2021. Učenci si učbenike izposodijo v učbeniškem skladu, delovne zvezke in ostale pripomočke pa starši kupite v knjigarni, ki jo izberete sami. Gradivo za izbirne predmete kupite le, če bo vaš otrok obiskoval nek izbirni predmet.

V luči razmer letos ne bomo delili naročilnic za učbeniški sklad in ne naročilnic za delovne zvezke različnih ponudnikov, kot je to bilo v navadi prejšnja leta, smo pa najbližjim knjigarnam posredovali naše sezname. Cene v seznamu, ki je objavljen spodaj, so informativne narave in se med različnimi ponudniki lahko razlikujejo, predvsem pri učnih pripomočkih.

Vsi učenci lahko prejmejo učbenike iz učbeniškega sklada, če pa bo kdo želel uporabljati lastne učbenike, morate starši natisniti in podpisati izjavo, da si učenec ne bo izposodil učbenikov iz učbeniškega sklada OŠ Beltinci, in jo predati skrbnici do srede, 24. 6. 2020. (Priloga 2)

Ob pričetku novega šolskega leta bo učenec komplet učbenikov prejel v šoli, ob koncu pa ga bo zopet vrnil. Izposoja učbenikov je za učence brezplačna. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, boste morali zanj plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

MIZŠ krije stroške nakupa delovnih zvezkov za učence 1., 2. in 3 razreda, učenci pa jih bodo prejeli v šoli na prvi šolski dan.

Za vse informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02 541 31 10 v času odprtja šolske knjižnice: 7.00-14.00.

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada

Priloga 1: Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin 2020/2021
Priloga 2: Izjava
Povezava na spletno stran založbe DZS: https://www.dzs.si/
Povezava na spletno stran založbe Kopija – nova: https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=m&pmid=hcsrvg3l4xr1
Povezava na spletno stran založbe Mladinska knjiga: 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred

Obvestilo – vračanje učencev 4.-8. razreda ter pouk za ostale učence

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se v šolske klopi vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa še učenci 6., 7. in 8. razreda.

Pomembna obvestila:
1. Pouk za vse učence bo od 1. 6. 2020 potekal v matičnih učilnicah in po rednem urniku. Predure se v tednu od 1. do 5. 6. 2020 ne bodo izvajale. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje se izvajata kot običajno.
2. Učna pomoč za učence z učnimi težavami se od 1. 6. 2020 več ne izvaja.
3. Izjava staršev: vsak učenec od 4. do 8. razreda mora prvi dan pouka prinesti v šolo izpolnjeno in podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo – Priloga 1.
4. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta (Priloga 2) seznanite.
5. Šolski prevozi bodo potekali po rednem voznem redu. Privoza na preduro ne bo!
6. Prehrana: v šoli bodo učenci imeli malico in možnost kosila. Prijave in odjave na obroke potekajo kot običajno.
7. Vstop v šolo: učenci vstopajo v šolo obuti skozi svoje garderobe, posamično.
8. Šolske potrebščine: učenci prinesejo prvi dan v šolo vse potrebščine, ki jih potrebujejo za pouk, in jih puščajo v šoli.
9. Zaščitna oprema: učenci, stari 12 let in več nosijo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite) izven matične učilnice učne skupine (na hodniku, na stranišču, v jedilnici (razen pri jedi) …).

Dodatna pojasnila najdete na spletišču NIJZ – razdelek Vrtci in šole in tudi na spletni strani novic MIZŠ.

Vodstvo šole

Priloga 1: Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo
Priloga 2: Seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV
Priloga 3: Šolski prevozi po rednem voznem redu

Ponovno odprtje PRIJAV za šolsko leto 2020/21

Spoštovani.

Po pregledu oddanih prijav za šol. leto 2020/21 (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, neobvezni izbirni predmeti, obvezni izbirni predmeti, prehrana), ugotavljamo, da vaša prijava manjka.

Naknadni rok za oddajo prijav preko eAsistenta je od petka, 22. 5. 2020, do vključno torka, 26. 5. 2020. Naprošamo vas, da tokrat izpolnite prijavo v danem terminu.

POJASNILO:

–  v eAsistenta se morate prijaviti kot starš

– v kolikor imate težave pri prijavi, se obrnite na eAsistenta: 01/777-3399, od 8 h do 11 h ali od 12 h do 14 h

– več o prijavah najdete na šolski spletni strani.

Lep pozdrav.

Vodstvo šole

Vzgojno-izobraževalno delo za učence 9. razreda od 25. 5. 2020 naprej

Spoštovani starši in učenci 9. razreda.

V ponedeljek, 25. 5. 2020, pričnemo z vzgojno-izobraževalnim delom za učence 9. razreda.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju izjava, priloga 1), s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Obrazec ste starši I. triade dobili po pošti in ga učenci izpolnjenega prinesejo v šolo 25. 5. 2020. Brez izjave vstop v šolo ni mogoč.
Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta (priloga 2) seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI 
ZA UČENCE 9. RAZREDA OD 25. 5. 2020

PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV 
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bodo organizirani šolski prevozi po prilagojenem voznem redu (priloga 3). Zaradi ukrepov, ki jih je potrebno upoštevati pri avtobusnih prevozih, bo odhod iz šole za učence vozače organiziran samo po 6. uri za vse učence in vse vasi.

ŠOLSKA PREHRANA
Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala malice in kosila kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Zajtrk in popoldanska malica ne bosta organizirana. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko telefona ali elektronske pošte.

POMEMBNE INFORMACIJE
1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
3. Učencem 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo (priloga 2).
4. Devetošolci nosijo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite) izven matične učilnice učne skupine (na hodniku, na stranišču, v jedilnici (razen pri jedi) …).

Prosimo, da upoštevate še naslednja določila:
– staršem vstop v šolsko zgradbo ni dovoljen,
– učenci vstopajo v učilnice obuti,
– učenci v ponedeljek v šolo prinesejo vse šolske potrebščine, ki jih bodo potrebovali pri pouku do nadaljnjega; šolske torbe in pripomočki nato ostanejo v učilnicah do nadaljnjega (učenci ne prinašajo in odnašajo potrebščin domov),
– učenci 9. razreda prihajajo v šolo od 8.00 do 8.10 (predur ni),
– v šolo vstopajo skozi garderobo za 9. razred, obuti,
– šolo zapuščajo skozi garderobo za 9. razred ali skozi glavni vhod (učenci, ki opravijo kosilo v jedilnici).

Ponovno odprtje šole je gotovo poseben izziv za nas. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo poskrbeli za varnost. Vse starše vljudno prosim za sodelovanje in upoštevanje navodil.

V primeru, da se vam pojavlja kakšno vprašanje, ali ste v dvomih ali bi nam radi kaj sporočili, mi lahko pišete: mateja.36@gmail.com, lahko pa se obrnete tudi na vašega razrednika ali razredničarko.

Matejka Horvat, ravnateljica

Priloga 1: Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo
Priloga 2: Seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV
Priloga 3: Šolski prevozi po prilagojenem voznem redu
Priloga 4: Prilagojen urnik za 9. razred

Dostopnost