Comenius

Naslov: Different Feelings from Different Countries

To je mednarodni projekt, ki traja dve šolski leti. Naše partnerske šole so iz Nemčije, Španije in Madžarske.
Osnovni namen projekta je spoznavanje razlik med državami, kot so običaji, kultura, izobraževalni sistemi, zgodovina, regionalne značilnosti …
Zastavili smo si naslednje cilje:
– vzpostaviti dialog med učenci iz različnih držav,
– spodbujati toleranco, pozitivno naravnanost, dobroto ter dobrodelnost pri učencih,
– pomagati učencem zgraditi prijateljstva z učenci iz drugih evropskih držav,
– pomagati učencem spoznavati različne države in njihovo kulturo,
– spodbuditi učence in učitelje, da prevzamejo pozitivno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine in spodbujanju medkulturnega dialoga,
– dati priložnost učencem in učiteljem uporabljati tuji jezik v resničnih situacijah,
– itd.

Te cilje bomo dosegali skozi različne dejavnosti:
– ureditev Comenius kotička,
– oblikovanje spletne strani, namenjene projektu,
– izdelava šolskega časopisa,
– izdelava transparentov,
– predstavitev tradicionalnih plesov, pesmi in instrumentov,
– predstavitev praznikov in praznovanj,
– izmenjava novoletnih čestitk,
– petje novoletnih pesmi v jezikih vseh sodelujočih držav,
– izdelava knjižice z zgodbami učencev o solidarnosti in prijateljstvu.

V Nemčijo, Španijo in na Madžarsko bomo potovali tudi učitelji in učenci.

Iris Vičar Novak

 

Blog projekta – povezava (odpre se v novem oknu)

Twinspace – povezava (odpre se v novem oknu)

Pasch – šole: partnerji v prihodnosti

Od leta 2008 je naša šola vključena v mednarodni projekt Šole – partnerji prihodnosti, ki poteka na pobudo nemškega zunanjega ministrstva v sodelovanju z Goethe inštitutom Ljubljana. Cilj programa je bil vzpostaviti mrežo 1000 partnerskih šol po svetu, katerih učenci naj bi bili deležni najboljšega možnega izobraževanja. Pri tem je velika pozornost namenjena pouku tujih jezikov, predvsem nemškega jezika.

Goethe inštitut podpira šole, ki so pod njegovim okriljem, pri uvajanju nemščine kot šolskega predmeta. Učiteljem ponuja metodično-didaktično dodatna izobraževanja in tečaje jezika in opremlja šole z modernim multimedijsko uporabnimi učnimi gradivi, učili in materiali o deželoznanstvu. Razen tega Goethe inštitut v okviru iniciative pošilja po svetu svetovalce za poučevanje kot podporo partnerskim šolam.

Cilji in namen projekta:
– seznanjanje učencev, staršev ter javnosti o poteku projekta,
– dvigniti zanimanje učencev, staršev in učiteljev za nemščino in jo popularizirati,
– navezovati stike s partnerskimi šolami iz držav, ki so vključene v projekt,
– izobraževanja za učitelje nemškega jezika,
– tečaji nemščine za učenke in učence (Jugendkurse),
– objavljanje člankov v spletnem časopisu KLICK,
– izvajanje izpitov FIT1, FIT2 in B1 – pridobitev mednarodnega certifikata o znanju nemščine,
– medpredmetno povezovanje (pouk strokovnih predmetov v nemščini – CLIL).

 

Program pod okriljem Goethe inštituta in v sodelovanju z ekspertom za nemški jezik ter vodstvom šole izvajamo učiteljice nemščine, ki smo vključene v projekt.

Lidija Pelcl Mes, koordinatorka projekta

 

Fotografije podpisa pogodbe z dne 27. 9. 2011.

 

Blog projekta – povezava (odpre se v novem oknu)

 

Zdrava šola

Naša šola se je v šolskem letu 2008/2009 vključila v mednarodni projekt zdravih šol. Pri načrtovanju si prizadevamo uresničiti 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Za načrtovanje in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in zunanji sodelavci.

Pri načrtovanju projektov dajemo velik pomen preventivnim dejavnostim na področju zdravega razvoja in življenja učencev. Šolo skušamo narediti čimbolj prijazno in učencem pomagati oblikovati celovito samopodobo, ki je pogoj za zdravo, srečno, ustvarjalno, uspešno in zadovoljno življenje.

Učencem bomo omogočili vsestranski razvoj ter dobre medsebojne odnose z vrstniki in delavci šole, učili jih bomo razvijati socialne veščine in reševati probleme iz vsakdanjega življenja. Skrbeli bomo za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, za kakovostno poučevanje vsebin o zdravju, za zdravo in kakovostno prehrano, skrbeli za oralno zdravje z rednimi pregledi in umivanjem zob, za prometno varnost in varno kolesarjenje… letošnja rdeča nit je Medgeneracijsko sodelovanje.

Mihaela Janc

Projekt Pasavček

Projekt Pasavček

 

 

Učenci in učitelji 1. razredov se bomo v letošnjem šolskem letu ponovno vključili v mednarodni projekt Euchires, ki je v Sloveniji poznan pod imenom Pasavček. Projekt temelji na spodbujanju pravilne uporabe otroških varnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

Vsebine varne vožnje bomo vključili pri različnih aktivnostih (okoljska vzgoja, likovno oblikovanje, gibanje, petje …), tako bo projekt potekal skozi celo šolsko leto. K sodelovanju bomo povabili starše, policijo in občinski Svet za preventivo v cestnem prometu.

Naš cilj je, da bi bil vsak otrok v osebnem avtomobilu in na cesti ustrezno zavarovan, k temu pa bomo prispevali z znanjem in predvsem z lastnim zgledom.

Osrednja figura projekta je lik PASAVČKA, ki na zabaven način opozarja otroke:

pasavcek

RED JE VEDNO PAS PRIPET!

Mateja Klemenčič

Projekti (2)

 

V šolskem letu 2013/2013 bomo sodelovali v naslednjih projektih:
– Zdrava šola,
– Eko šola
– Pasch – Schulen: Partner der Zukunft,
– Uspešno vključevanje Romov v ViZ  II,
– Učenja učenja.

Projekti

 

V šolskem letu 2013/2013 bomo sodelovali v naslednjih projektih:
– Zdrava šola,
– Eko šola
– Pasch – Schulen: Partner der Zukunft,
– Uspešno vključevanje Romov v ViZ  II,
– Učenja učenja.

Predmetnik

RAZREDNA STOPNJA

 

1.

2.

3.

4.

5.

PREDMET

T/L

T/L

T/L

T/L

T/L

Slovenščina

6/210

7/245

7/245

5/175

5/175

Matematika

4/140

4/140

5/175

5/175

4/140

Tuji jezik 1

2/70

3/105

Likovna umetnost

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

Glasbena umetnost

2/70

2/70

2/70

1,5/52,5

1,5/52,5

Družba

2/70

3/105

Spoznavanje okolja

3/105

3/105

3/105

Naravoslovje in tehnika

3/105

3/105

Gospodinjstvo

1/35

Šport

3/105

3/105

3/105

3/105

3/105

Dopolnilni in dodatni pouk

1/35

1/35

1/35

1/35

0-2/70

Interesne dejavnosti

2/70

2/70

2/70

2/70

1/35

Oddelčna skupnost

0,5/17,5

0,5/17,5

 

 

PREDMETNA STOPNJA

 

 

 

 

Diferenciacija

V šolskem letu 2013/14 se bodo na OŠ Beltinci izvajale naslednje oblike diferenciacije pouka:

5., 6., 7. razred – fleksibilna diferenciacija pri slovenščini, matematiki

8., 9. razred – manjše skupine pri slovenščini, matematiki, tujem jeziku

Šolski koledar

 

ZAČETEK POUKA    
ponedeljek, 2. 9. 2013

 

POČITNICE

jesenske 28. 10. 2013 do 30. 10. 2013. Pouk se prične v ponedeljek, 4. 11. 2013.
novoletne 27. 12. 2013 do 21. 12. 2012. Pouk se prične v čet., 2. 1. 2014.
zimske 24. 2. 2014 do 28. 2. 2014. Pouk se prične v pon., 3. 3. 2014.
prvomajske            28. 4. 2014 do 30. 4. 2014. Pouk se prične v pon., 5. 5. 2014.

 

DRUGI POUKA PROSTI DNEVI

četrtek, 31. 10. 2013 dan reformacije
petek, 1. 11. 2013 dan spomina na mrtve
sreda, 25. 12. 2013 božič
četrtek, 26. 12. 2013 dan samostojnosti in enotnosti

sreda, 1.1.2014

novo leto
sobota, 8. 2. 2014 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 21. 4. 2014           velikonočni ponedeljek
sreda, 1. 5. 2014 praznik dela
četrtek, 2. 5. 2014 praznik dela

sreda, 25. 6. 2014

dan državnosti

 

KONEC OCENJEVALNIH OBDOBIJ

I. 31. 1. 2014                    zaključek I. ocenjevalnega obdobja
II. 14. 6. 2014 zaključek pouka in razdelitev spričeval za učence  9. razredov
24. 6. 2014 zaključek pouka in razdelitev spričeval učencem ostalih razredov

 

ROKI ZA PREDMETNE, POPRAVNE IN RAZREDNE IZPITE

16. 6. – 30. 6. 2014 za učence 9. razredov
26. 6. – 9. 7. 2014 za učence ostalih razredov
18. 8. – 29.8. 2014                     za vse učence

 

INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH
14. in 15. 2. 2014, petek in sobota

KONEC POUKA

petek, 13. 6. 2014    za učence 9. razredov in razdelitev spričeval

torek, 24. 6. 2016                  

za ostale učence in razdelitev spričeval

Povezava na koledar na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport:

1. del

2. del

Šola v številkah

 

Vseh učencev letos je 609, od tega je na podružnični šoli v Melincih vpisanih 8 učencev.

Tam je kombinacija 1. razreda s petimi učenci in 2. razreda s tremii učenci. Učenci so razvrščeni v 28 oddelkov, kamor prištevamo tudi kombinirani oddelek v Melincih. V vseh razredih imamo 3 oddelke.

Na šoli sta organizirana dva oddelka jutranjega varstva za 1. razred in deset oddelkov podaljšanega bivanja. Oddelek podaljšanega bivanja imamo tudi v Melincih.

Comenius

Naslov: Different Feelings from Different Countries To je mednarodni projekt, ki traja dve šolski leti. Naše partnerske šole so iz Nemčije, Španije in Madžarske.Osnovni namen projekta je spoznavanje razlik med državami, kot so običaji, kultura, izobraževalni sistemi,...

Pasch – šole: partnerji v prihodnosti

Od leta 2008 je naša šola vključena v mednarodni projekt Šole – partnerji prihodnosti, ki poteka na pobudo nemškega zunanjega ministrstva v sodelovanju z Goethe inštitutom Ljubljana. Cilj programa je bil vzpostaviti mrežo 1000 partnerskih šol po svetu, katerih učenci...

Zdrava šola

Naša šola se je v šolskem letu 2008/2009 vključila v mednarodni projekt zdravih šol. Pri načrtovanju si prizadevamo uresničiti 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Za načrtovanje in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in...

Projekt Pasavček

Projekt Pasavček

    Učenci in učitelji 1. razredov se bomo v letošnjem šolskem letu ponovno vključili v mednarodni projekt Euchires, ki je v Sloveniji poznan pod imenom Pasavček. Projekt temelji na spodbujanju pravilne uporabe otroških varnih sedežev ter varnostnih pasov...

Projekti (2)

  V šolskem letu 2013/2013 bomo sodelovali v naslednjih projektih:- Zdrava šola,- Eko šola- Pasch – Schulen: Partner der Zukunft,- Uspešno vključevanje Romov v ViZ  II,- Učenja učenja.

Projekti

  V šolskem letu 2013/2013 bomo sodelovali v naslednjih projektih:- Zdrava šola,- Eko šola- Pasch – Schulen: Partner der Zukunft,- Uspešno vključevanje Romov v ViZ  II,- Učenja učenja.

Predmetnik

RAZREDNA STOPNJA   1. 2. 3. 4. 5. PREDMET T/L T/L T/L T/L T/L Slovenščina 6/210 7/245 7/245 5/175 5/175 Matematika 4/140 4/140 5/175 5/175 4/140 Tuji jezik 1 2/70 3/105 Likovna umetnost 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 Glasbena umetnost 2/70 2/70 2/70 1,5/52,5 1,5/52,5...

Diferenciacija

V šolskem letu 2013/14 se bodo na OŠ Beltinci izvajale naslednje oblike diferenciacije pouka: 5., 6., 7. razred - fleksibilna diferenciacija pri slovenščini, matematiki 8., 9. razred - manjše skupine pri slovenščini, matematiki, tujem jeziku

Šolski koledar

  ZAČETEK POUKA     ponedeljek, 2. 9. 2013   POČITNICE jesenske 28. 10. 2013 do 30. 10. 2013. Pouk se prične v ponedeljek, 4. 11. 2013. novoletne 27. 12. 2013 do 21. 12. 2012. Pouk se prične v čet., 2. 1. 2014. zimske 24. 2. 2014 do 28....

Šola v številkah

  Vseh učencev letos je 609, od tega je na podružnični šoli v Melincih vpisanih 8 učencev. Tam je kombinacija 1. razreda s petimi učenci in 2. razreda s tremii učenci. Učenci so razvrščeni v 28 oddelkov, kamor prištevamo tudi kombinirani oddelek v Melincih. V...

Stran 112 od 114« Prva...102030...110111112113114
Dostopnost