Skoči na glavno vsebino

CILJI

  • kvalitetno vzgojno izobraževalno delo
  • udejanjanje strokovnega in profesionalnega povezovanja med strokovnimi delavci šole (vertikalno povezovanje od 1. do 9. razreda, medpredmetno povezovanje znotraj razrednega učiteljskega zbora)
  • strpna, odkrita in poštena komunikacija
  • usposabljanje strokovnih delavcev za reševanje vzgojnih, disciplinskih in učnih posebnosti
  • posodabljanje učnih oblik in metod dela
  • odpiranje v ožje in širšo okolje

 

NAŠE VREDNOTE

Delo, ki je podlaga uspeha, priznanja in zadovoljstva slehernega posameznika ter ustanove v ožjem in širšem okolju. Zato vzpodbujamo drug drugega k doseganju rezultatov.

Poštenost, ki naj prepleta naše odnose v vseh sferah življenja šole, v odkritem in odprtem dialogu.

Strpnost ob medsebojnem spoštovanju, prijaznosti in pomoči.

Teden A

Teden B velja
od 4. 12. do 8. 12. 2023


Adventskalender
(kliknite besedilo ali sliko)Dostopnost