Šola v številkah

 

Število vseh učencev po razredih:

Vseh učencev je letos 614.

Učenci so razvrščeni v 27 oddelkov. V vseh razredih imamo po 3 oddelke.

Na šoli sta organizirana 1,5 oddelka jutranjega varstva za 1. razred in 8,3 skupine podaljšanega bivanja.

 

Dostopnost