Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

Karierna orientacija

Na šoli bodo za učence in starše osmih in devetih razredov izvedene sledeče aktivnosti:

 • Individualni pogovori v svetovalni službi in izpolnjevanje računalniškega programa KAM IN KAKO, s pomočjo katerega se ugotavljajo posameznikovi interesi in s tem povezani poklici in bodo služili kot osnova individualnim obravnavam.
 • Informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in trgu dela, informativnih dnevih, štipendiranju.
 • V mesecu novembru bomo izvedli Vprašalnik o poklicni poti z učenci devetih razredov.
 • V mesecu decembru bomo izvedli timske razgovore z razredniki devetih razredov in s starši učencev devetih razredov glede nadaljnje karierne poti učencev.
 • V mesecu januarju bomo informirali učence o razpisu za vpis v srednje šole in se pogovorili o pogojih za vpis na srednjo šolo.
 • V mesecu februarju bomo izvedli roditeljski sestanek za starše devetega razreda pred vpisom v nadaljnje srednješolsko izobraževanje.
 • V mesecu marcu bomo  opravili roditeljski sestanek za starše učencev osmih razredov in spregovorili  o vlogi staršev pri poklicnem odločanju, o stanju na trgu dela in možnostih štipendiranja.

 

Učenci najdejo aktualne informacije na oglasni deski nasproti računalniške učilnice in v šolski knjižnici v »Kariernem kotičku«-

 

 

Učenci lahko najdete sprotne informacije na oglasni deski nasproti računalniške učilnice.

Povezava do koristnih in zanimivih informacij:

 • www.mizs.gov.si (Vpisi v SŠ) Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
 • www.zrss.si  Zavod za šolstvo
 • www.gov.si NCIPS (Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje: Zavod za zaposlovanje
 • www.mojaizbira.si (poklicni kažipot, višje šole, PREDMETNIK ) tudi na facebooku e-svetovanje (kariera)
 • www.mddsz.gov.si Aktualno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • www.sklad-kadri.si Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

 

Kam po zaključenem osnovnošolskem izobraževanju?

Štipendiranje

Pomembni datumi za devetošolce

Individualni razgovori s starši

Koordinatorka: Tamara Repić

Dostopnost