V sredo, 24. 4., so se učenci mladinskega in otroškega pevskega zbora udeležili Revije pevskih zborov v Lendavi. Na reviji je nastopilo skupno 12 pevskih zborov. Ob spremljavi Franje Gomboc na klavirju, so se učenci OPZ-ja predstavili s pesmimi Kje, Mojčina pesem ter Adlešičko kolo. Učenci MPZ-ja pa s pesmimi San se šetal, Ptice ter Zbadljivka. Obema zboroma je nastop odlično uspel, posebna pohvala pa gre MPZ-ju, ki po oceni strokovne ocenjevalke revije Danice Pirečnik dosega regijski nivo.

Čestitke vsem pevcem za nastop ter vloženo energijo in trud.

Zborovodja Miha Kavaš